2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema (ALIS)

Išduodami elektroniniai aplinkosaugos leidimai.

Kaina:  

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
LIS sistemos pagalba yra numatoma realizuoti 17 aplinkosaugos leidimų išdavimo elektronines paslaugas. Įdiegus e-paslaugą, pareiškėjams bus sudaryta galimybė elektroninėje erdvėje lengvai pasiekti susistemintą informaciją apie jiems išduodamus leidimus, jų sąlygas, galiojimo terminus.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. D1-963 „Dėl Aplinkosaugos leidimų informacinės sistemos (ALIS) nuostatų patvirtinimo“ (Skelbta: Valstybės Žinios, 2010.12.07, Nr.: 143, Publikacijos Nr.: 7346).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

 
Bendra informacija:
Adresas A. Jakšto 4/9, 01105 Vilnius
Adresas internete http://www.am.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188602370

Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Jakšto g. 4
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 2663661, Faks. +370 5 2663663, el. p.: info@am.lt