Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą išdavimas

Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius jo darbo stažo trukmę. Į fizinių ir juridinių asmenų prašymus atsakoma paštu arba atsakymas atsiimamas atvykus į archyvą.

Suteikimo trukmė: 20 d.d., Skubus 10 - 5 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Alytaus apskrities archyvas
Dėl dokumentų, patvirtinančių darbo   stažą išdavimo besikreipiantis asmuo turi pateikti kuo tikslesnę informaciją,   būtiną atsakymui parengti. Asmuo turi nurodyti savo vardą(-us),   pavardę(-es), tėvavardį, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo)   arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo),   darbovietės pavadinimą, kurioje asmuo dirbo, eitas pareigas, darbo metus ir   kitus duomenis, reikalingus duomenų iš archyvo gavimui. Prašymas turi būti   pasirašytas. Asmuo turi pateikti asmens tapatybę   patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei kreipiamasi paštu).

Dėl dokumentų, patvirtinančių darbo stažą išdavimo besikreipiantis asmuo turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti.

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų   teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti   informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas   (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir   archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982).
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų   aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose   viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos   Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007,   Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).
6. Dokumentų rengimo taisyklės,   patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.   V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacija teikiama telefonu (8 315) 52   054, elektroniniu paštu alytaus.aa@archyvai.lt ir atvykus į Alytaus   apskrities archyvą Jotvingių g.7, Alytus.
Bendra informacija:
AdresasJotvingių g. 7, LT-62116 Alytus
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/aaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190766238
Adresas Lietuvoje:
Alytaus m. sav., Alytus, Jotvingių g. 7
(8 315) 52 054, el. p.: alytaus.aa@archyvai.lt