Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių faktus apie turėtą nekilnojamąjį turtą, išdavimas

Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius faktus apie asmens turėtą nekilnojamąjį turtą. Į fizinių ir juridinių asmenų prašymus atsakoma paštu arba atsakymas atsiimamas atvykus į archyvą.

Suteikimo trukmė: 20 d.d., Skubus 10 - 5 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Kauno regioninis valstybės archyvas
Dėl dokumentų, patvirtinančių faktus apie turėtą nekilnojamąjį turtą, išdavimo besikreipiantis asmuo turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti.Asmuo turi nurodyti savo vardą(-us), pavardę(-es), tėvavardį, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), turto savininko vardą (-us), pavardę (-es), tėvavardį, turto vietą ir kitus duomenis, reikalingus duomenų iš archyvo gavimui. Prašymas turi būti pasirašytas.Asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei kreipiamasi paštu). Atstovaudamas kitą asmenį, asmuo turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas (jei kreipdamasis paštu).

Dėl dokumentų, patvirtinančių faktus apie turėtą nekilnojamąjį turtą, išdavimo besikreipiantis asmuo turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti.

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982).5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).6. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Emilija Kulišauskienė, Dokumentų naudojimo skyriaus vedėja, 204 kab., tel. (8 37) 32 30 54, el. p. kaun.aa@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasMaironio g. 28B, LT-44249 Kaunas
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/kaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190765474
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Maironio g. 28B
(8 37) 32 30 54, el. p.: kaun.aa@archyvai.lt