Apdorojama...

Informacijos teikimas apie archyve saugomus dokumentus

Asmeniui turima informacija apie Archyve saugomus dokumentus teikiama telefonu, elektroniniu paštu ir tiesiogiai. Archyvo adresas ir darbo laikas bei ryšio adresai skelbiami interneto svetainėje www.archyvai.lt/ skiltyje Asmenų aptarnavimas.Į asmenų paklausimus atsakoma tokiu pačiu būdu, kokiu buvo kreiptasi, išskyrus tuos atvejus, kai besikreipiantis asmuo išreiškia savo pageidavimą dėl informacijos suteikimo būdo.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas
Dėl informacijos besikreipiantis asmuo, priklausomai nuo klausimo (prašymo) pobūdžio, turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti.Kreipdamasis raštu, asmuo dar turi nurodyti savo vardą(-us), pavardę(-es), gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Prašymas turi būti pasirašytas.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389, 2004, Nr.57-1982).
- Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Raimonda Mažrimienė, patarėja, 5 kab.,
tel. (8 46) 314 565, 8 698 87 679;
el. paštas klaipeda@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasPriestočio g. 8, Klaipėda LT-92228
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/klaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190766042
Adresas Lietuvoje:
Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Naujoji Uosto g. 16
Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Priestočio g. 8
Interneto svetainė:
(8 46) 31 45 65, el. p.: klaiped.aa@archyvai.lt