Apdorojama...

Archyvo pažymų, dokumentų išrašų ar dokumentų kopijų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas

Asmuo tiesiogiai ar paštu (paprastu ar elektroniniu) gali pateikti prašymą išduoti notarinius veiksmus, darbo stažą, nekilnojamą turtą, šeimos sudėtį ar kitus juridinius faktus patvirtinančius dokumentus.Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Klaipėdos regioninis valstybės archyvas
- prašymas (prašymas turi būti pasirašytas, nurodytas asmens vardas(-ai), pavardė(-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), kuo tikslesnė informacija būtina atsakymui parengti, duomenys ryšiui palaikyti).
- jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu;
- atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).
- atsakymai pateikiami tik tuo atveju, kai tai galima padaryti nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų informacijos teikimą ir duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.
- privati informacija teikiama tik pareiškėjui patvirtinus asmens tapatybę.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008).
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389, 2004, Nr.57-1982) 10 str. 7 d.
- Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Raimonda Mažrimienė, patarėja,
tel. (8 46) 31 4565;  +370 698 87 679
el. paštas klaipeda@archyvai.lt ;
Ilona Vasiliauskienė, vyriausioji specialistė,
tel. (8 46) 31 4565;
el.paštas klaipeda@archyvai.lt
Bendra informacija:
AdresasPriestočio g. 8, Klaipėda LT-92228
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/klaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190766042
Adresas Lietuvoje:
Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Naujoji Uosto g. 16
Klaipėdos m. sav., Klaipėda, Priestočio g. 8
Interneto svetainė:
(8 46) 31 45 65, el. p.: klaiped.aa@archyvai.lt