Apdorojama...

Informacijos apie archyve saugomus dokumentus teikimas

Informacija apie archyve saugomus dokumentus teikiama asmenims kreipiantis tiesiogiai arba ryšio priemonėmis: telefonu, faksu, paštu, elektroniniu būdu. Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Suteikimo trukmė: 5 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Panevėžio apskrities archyvas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
- Institucijos, įstaigos ar įmonės, apie kurios saugomus dokumentus norima gauti informaciją, pavadinimas, asmens pareigos ir darbo laikotarpis ( jei reikalingi su darbo santykiais susiję dokumentai).
Jei kreipiamasi raštu, be minėtosios informacijos, prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Prašymas turi būti pasirašytas.
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vyriausioji specialistė Dalia Žaleduonienė, tel. (8 45) 58 31 58, el. paštas panevez.aa@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasM. Valančiaus g. 3, LT-35169 Panevėžys
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/paa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190766380
Adresas Lietuvoje:
Panevėžio m. sav., Panevėžys, M. Valančiaus g. 3
(8 45) 58 31 58, el. p.: panevez.aa@rchyvai.lt