Apdorojama...

Juridinius faktus patvirtinančių dokumentų išdavimas pagal asmenų prašymus.

Asmuo tiesiogiai arba paštu gali pateikti prašymą archyve saugomų dokumentų pagrindu išduoti dokumentus nurodytų juridinių faktų patvirtinimui. Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: Pagal Valstybinių archyvų mokamų paslaugų kainoraštį, patvirtintą Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 (Žin., 2011, Nr. 73-3527).

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Panevėžio apskrities archyvas
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
- Prašymas, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti. Prašymas turi būti pasirašytas;
- Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija (jei prašymas siunčiamas paštu);
- Atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas arba šių dokumentų kopijos (jei prašymas siunčiamas paštu);
- Kiti teisės aktuose numatyti dokumentai, patvirtinantys asmens teisę gauti notarinių veiksmų dokumentus ar informaciją apie juos.
1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389, 2004, Nr.57-1982);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 15-597);
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 94-3779).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vyriausioji specialistė Dalia Žaleduonienė,
tel. (8 45) 58 31 58,
el. paštas panevez.aa@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasM. Valančiaus g. 3, LT-35169 Panevėžys
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/paa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190766380
Adresas Lietuvoje:
Panevėžio m. sav., Panevėžys, M. Valančiaus g. 3
(8 45) 58 31 58, el. p.: panevez.aa@rchyvai.lt