2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Asmenų santuokos (ar santuokos nutraukimo) faktą patvirtinančio dokumento (archyvo pažymos) išdavimas

Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai archyve arba paštu, faksu. Archyvo pažyma asmeniui įteikiama archyve ar išsiunčiama paštu (pagal asmens išreikštą pageidavimą).

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Asmuo pateikia prašymą. Prašymas turi būti pasirašytas. Jame prašytojas turi nurodyti ieškomų sutuoktinių (ar nutraukusių santuoką) vardus ir pavardes, savo giminystės ryšį su jais; santuokos (ar santuokos nutraukimo) datą; santuokos (ar santuokos nutraukimo) akto įregistravimo vietą (bažnyčią ar civilinės metrikacijos įstaigą); sutuoktinių (ar santuoką nutraukusių) tikybą (jei aktas buvo įregistruotas iki 1940 m. rugpjūčio 15 d.). Asmuo privalo nurodyti savo adresą (juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą). Asmuo pateikia jo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei prašymas siunčiamas paštu, faksu); asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos (jei prašymas siunčiamas paštu, faksu) pateikiami, kai dėl dokumento išdavimo kreipiasi asmens atstovas.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin.,1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin.,2000, Nr.10-236; 2005, Nr.139-5008);
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin.,1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982; 2007, Nr.4-154);
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin.,1996, Nr.63-1479; 2003, Nr.15-597; 2008, Nr.22-804);
- Lietuvos valstybės istorijos archyvo nuostatai (Žin.,2011, Nr.23-1104);
- Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (Žin.,2007, Nr.41-1565);
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin.,2000, Nr.74-2262);
- Dokumentų rengimo taisyklės (Žin.,2011, Nr.88-4229).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Esma Matusienė, patarėja, tel.(8-5)2137902, el. p. e.matusiene@lvia.lt;
Nijolė Keturakienė, vyriausioji specialistė, tel. (8-5)2337846
Bendra informacija:
AdresasGerosios Vilties g. 10, 03134 Vilnius
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/lvia
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190764568
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 10
Internetinė svetainė:
(8-5) 213 7482, (8-5) 213 7259, el. p.: o.krivenko@lvia.lt, j.sirkiene@lvia.lt