Apdorojama...

Asmens mirties faktą patvirtinančio dokumento (archyvo pažymos) išdavimas

Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai archyve arba paštu, faksu. Archyvo pažyma asmeniui įteikiama archyve ar išsiunčiama paštu (pagal asmens išreikštą pageidavimą).

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Asmuo pateikia prašymą. Prašymas turi būti pasirašytas. Jame prašytojas turi nurodyti ieškomo mirusio asmens vardą (-us), pavardę (-es), savo giminystės ryšį su juo, jo tėvo vardą, pavardę; mirusio asmens mirties datą ir vietą (kaimą, miestą, rajoną ar valsčių); mirties akto įregistravimo vietą (bažnyčią ar civilinės metrikacijos įstaigą); ieškomo mirusio asmens tikybą (jei asmuo mirė iki 1940 m. rugpjūčio 15 d.). Siūloma taip pat nurodyti mirusio asmens gimimo datą, vietą ar amžių. Asmuo privalo nurodyti savo adresą (juridinis asmuo – pavadinimą, kodą, buveinės adresą).Asmuo pateikia jo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei prašymas siunčiamas paštu, faksu); asmens atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos (jei prašymas siunčiamas paštu, faksu) pateikiami, kai dėl dokumento išdavimo kreipiasi asmens atstovas.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin.,1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin.,2000, Nr.10-236; 2005, Nr.139-5008);
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin.,1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982; 2007, Nr.4-154);
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin.,1996, Nr.63-1479; 2003, Nr.15-597; 2008, Nr.22-804);
- Lietuvos valstybės istorijos archyvo nuostatai (Žin.,2011, Nr.23-1104);
- Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (Žin.,2007, Nr.41-1565);
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin.,2000, Nr.74-2262);
- Dokumentų rengimo taisyklės (Žin.,2011, Nr.88-4229).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Esma Matusienė, patarėja, tel.(8-5)2137902, el. p. e.matusiene@lvia.lt;
Nijolė Keturakienė, vyriausioji specialistė, tel. (8-5)2337846
Bendra informacija:
AdresasGerosios Vilties g. 10, 03134 Vilnius
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/lvia
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190764568
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mindaugo g. 8
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 10
Interneto svetainė:
(8-5) 213 7482, (8-5) 213 7259, el. p.: o.krivenko@lvia.lt, j.sirkiene@lvia.lt