Apdorojama...

Dokumentų (archyvo pažymos), patvirtinančių asmens darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį Lietuvos valstybės istorijos archyve, išdavimas

Asmuo prašymą gali pateikti tiesiogiai archyve arba paštu. Archyvo pažyma asmeniui įteikiama archyve ar išsiunčiama paštu (pagal asmens išreikštą pageidavimą).

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Asmuo pateikia prašymą. Prašymas turi būti pasirašytas. Jame turi būti nurodytas asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridnis asmuo), laikotarpis už kurį asmuo prašo savo (ar atstovaujamo asmens) darbo stažo ir (arba) darbo užmokesčio patvirtinimo, asmens užimamos (arba eitos) pareigos archyve. Buvęs darbuotojas turi pateikti - jo tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jo kopiją (jei prašymas siunčiamas paštu).Jį atstovaujantis – atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba jų kopijas (jei prašymas siunčiamas paštu).
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin.,1999, Nr.60-1945; 2006, Nr.77-2975);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin.,2000, Nr.10-236; 2005, Nr.139-5008);
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin.,1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982; 2007, Nr.4-154);
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin.,1996, Nr.63-1479; 2003, Nr.15-597; 2008, Nr.22-804);
- Lietuvos valstybės istorijos archyvo nuostatai (Žin.,2011, Nr.23-1104);
- Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (Žin.,2007, Nr.41-1565);
- Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin.,2002, Nr.64-2569);
- Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklės (Žin.,2002, Nr.60-2471; 2006, Nr.67-2462);
- Darbo stažo skaičiavimo tvarka iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose (Žin.,2003, Nr.73-3374).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Oksana Krivenko-Bužinskaja, Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo vyresnioji specialistė, tel. (8-5)2137482, el. p. o.krivenko@lvia.lt;
Jolita Širkienė, Buhalterinės apskaitos ir veiklos administravimo skyriaus vedėja, tel. (8-5)2137259, el. p. j.sirkiene@lvia.lt.
Bendra informacija:
AdresasGerosios Vilties g. 10, 03134 Vilnius
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/lvia
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190764568
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mindaugo g. 8
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gerosios Vilties g. 10
Interneto svetainė:
(8-5) 213 7482, (8-5) 213 7259, el. p.: o.krivenko@lvia.lt, j.sirkiene@lvia.lt