Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ar per E. pristatymo sistemą. Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Išduodama archyvo pažyma, patvirtintos dokumentų kopijos, patvirtinančios nuosavybės teisę į turtą, giminystės ryšį, asmenų stažą ir (arba) darbo užmokestį pensijai apskaičiuoti.

Suteikimo trukmė: Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
 

Kaina:

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų - 14 Eur.
Vadovaujantis Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), 1.1.9.2. papunkčiu – paieška eilės tvarka.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų - 7 Eur.
Vadovaujantis Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), 1.1.2., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.11. papunkčiais – paieška eilės tvarka.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų - 11 Eur.
Vadovaujantis Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), 1.1.2., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.11. papunkčiais – paieška per 10 darbo dienų.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų - 21 Eur.
Vadovaujantis Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), 1.1.9.2. papunkčiu – paieška paieška per 10 darbo dienų.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos - 14 Eur.
Vadovaujantis Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), 1.1.2., 1.1.7., 1.1.8., 1.1.11. papunkčiais – paieška per 5 darbo dienas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos - 28 Eur.
Vadovaujantis Valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščiu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. ĮV-425 „Dėl valstybės archyvų teikiamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-377 redakcija), 1.1.9.2. papunkčiu – paieška paieška per 5 darbo dienas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.
Valstybės archyvų vadovų sprendimu dokumentų paieška gali būti atlikta ypatingos skubos tvarka per 3 darbo dienas arba per 1 darbo dieną. Atliekant dokumentų paiešką skubiau, teikiamų paslaugų įkainiams taikomi koeficientai, juos skaičiuojant nuo nustatyto paslaugos atlikimo eilės tvarka įkainio: a) dokumentų paieška skubos tvarka per 3 darbo dienas – koeficientas 2,5; b) dokumentų paieška skubos tvarka per 1 darbo dieną – koeficientas 3.

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ar per E. pristatymo sistemą. Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Išduodama archyvo pažyma, patvirtintos dokumentų kopijos, patvirtinančios nuosavybės teisę į turtą, giminystės ryšį, asmenų stažą ir (arba) darbo užmokestį pensijai apskaičiuoti.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vedėja Aldona Naruškevičienė, tel. (8 5) 265 1225, el. p. a.naruskeviciene@archyvai.lt  
Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vyriausioji specialistė Marija Skačkauskienė, tel. (8 5) 247 7832, el. p. m.skackauskiene@archyvai.lt
Bendra informacija:
Adresas O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius
Adresas internete http://www.archyvai.lt/lt/lvna.html
Darbo laikas I-IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas 191520296
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mindaugo g. 8
Vilniaus m. sav., Vilnius, O. Milašiaus g. 19
Tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253, el. p. lvna@archyvai.lt.