Apdorojama...

Administracinės procedūros vykdymas

Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.
Skundai ar pranešimai priimami tik pateikti raštu  (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ar per E. pristatymo sistemą. Elektroniniu būdu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Į skundus ar pranešimus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas ar pranešimas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Suteikimo trukmė: Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
 

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos valstybės naujasis archyvas
Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.
Skundai ar pranešimai priimami tik pateikti raštu  (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ar per E. pristatymo sistemą. Elektroniniu būdu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.
Į skundus ar pranešimus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas skundas ar pranešimas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Direktorė Irena Kasciuškevičiūtė,  tel.
(8 5) 265 2253, el. p. i.kasciuskeviciute@archyvai.lt
Bendra informacija:
Adresas O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius
Adresas internete http://www.archyvai.lt/lt/lvna.html
Darbo laikas I-IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas 191520296
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mindaugo g. 8
Vilniaus m. sav., Vilnius, O. Milašiaus g. 19
Tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253, el. p. lvna@archyvai.lt.