Apdorojama...

Informacijos apie archyvo veiklą ir saugomus dokumentus teikimas

Prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai atvykus į archyvą), raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ar per E. pristatymo sistemą. Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Suteikimo trukmė: Žodžiu pateikti asmenų prašymai esant galimybėms išnagrinėjami nedelsiant. Kitais atvejais administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
 

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos valstybės naujasis archyvas
Prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai atvykus į archyvą), raštu (tiesiogiai atvykus į archyvą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu paštu, elektroniniu būdu per Integralią administracinių paslaugų sistemą (IAPS) ar per E. pristatymo sistemą. Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas;
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vedėja Aldona Naruškevičienė, tel. (8 5) 265 1225, el. p. a.naruskeviciene@archyvai.lt 
Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vyriausioji specialistė Marija Skačkauskienė, tel. (8 5) 247 7832, el. p. m.skackauskiene@archyvai.lt
Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vyriausioji archyvarė Alvita Butmanaitė tel. (8 5) 265 2253, el. p. lvna@archyvai.lt
Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Dranseikienė tel. (8 5) 265 1225, el. p. i.dranseikiene@archyvai.lt
Bendra informacija:
Adresas O. Milašiaus g. 19, 10102 Vilnius
Adresas internete http://www.archyvai.lt/lt/lvna.html
Darbo laikas I-IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas 191520296
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mindaugo g. 8
Vilniaus m. sav., Vilnius, O. Milašiaus g. 19
Tel. (8 5) 265 2253, faks (8 5) 265 2253, el. p. lvna@archyvai.lt.