Apdorojama...

Informacijos apie archyve saugomus dokumentus teikimas

Asmeniui turima informacija apie Utenos apskrities archyve (toliau – Archyvas) saugomus dokumentus teikiama telefonu, paštu, elektroniniu paštu ir tiesiogiai. Archyvo adresas ir darbo laikas bei ryšio adresai skelbiami interneto svetainėje www.archyvai.lt/uaa . Į asmenų paklausimus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo gautas (pateiktas) prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos valstybės naujasis archyvas
Dėl informacijos besikreipiantis asmuo, priklausomai nuo klausimo (prašymo) pobūdţio, turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti. Kreipdamasis raštu, asmuo dar turi nurodyti savo vardą(-us), pavardę(-es), gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo). Prašymas turi būti pasirašytas.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Ţin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Ţin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Ţin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Ţin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2007, Nr. 94-3779);
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169)

Paslaugos administratorių kontaktai

Nijolė Šalnienė, 2 kab., tel. (8 389) 61 897, el. paštas n.salniene@archyvai.lt

Paslaugos teikėjo kontaktai

(8 5) 265 1514, (8 5) 265 1274, el. p.: i.kozlovska@archyvai.lt; m.skackauskiene@archyvai.lt
Bendra informacija:
AdresasO.Milašiaus g. 19, LT-10102 Vilnius
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/lvna.html
Darbo laikasI-IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas191520296
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, O. Milašiaus g. 19