Apdorojama...

Archyvo pažymų, dokumentų išrašų ar dokumentų kopijų, patvirtinančių tam tikrus juridinius faktus, išdavimas

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Utenos apskrities archyvas
Priimami ir gavimo dieną registruojami visi Utenos apskrities archyvui (toliau – Archyvas) adresuoti prašymai, įteikti tiesiogiai asmeniui atvykus į Archyvą, gauti paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.
Priimami prašymai:
- prašymai išduoti darbo staţą patvirtinančius dokumentus;
- prašymai išduoti notarinių dokumentų kopijas;
- prašymai išduoti teismo sprendimų kopijas;
- prašymai išduoti patvirtinančius dokumentus apie nekilnojamąjį turtą;
- kiti prašymai.
Į asmenų paklausimus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo gautas (pateiktas) prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.
- Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Ţin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Ţin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008).
- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Ţin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982).
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2007, Nr. 94-3779).
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 19 „Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).
- Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodţio 28 d. įsakymas Nr. 88 „Dėl dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Nijolė Šalnienė, 2 kab., tel. (8 389) 61 897, el. paštas: n.salniene@archyvai.lt
Bendra informacija:
AdresasJ.Basanavičiaus g. 114, LT-28214 Utena
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/uaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas188700487
Adresas Lietuvoje:
Utenos r. sav., Utenos miesto sen., Utena, J. Basanavičiaus g. 114
(8 389) 61 897, el. p.: n.salniene@archyvai.lt