Apdorojama...

Informacija apie viešai vykdomus pirkimus

Centrinė informacinė sistema (CVPIS) suteikia galimybę perkančiosioms organizacijoms vykdyti viešuosius pirkimus (viešinti planuojamus pirkimus, supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, skelbimus apie pirkimus, techninių specifikacijų projektus, ataskaitas bei laimėjusių tiekėjų sutartis su pasiūlymais), o tiekėjams dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (susipažinti su skelbimais, teikti pastabas techninėms specifikacijoms, teikti pasiūlymus, bei dalyvauti kitose viešųjų pirkimų procedūrose)

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Viešųjų pirkimų tarnyba
Centrinė informacinė sistema (CVPIS) suteikia galimybę susipažinti su visais CVP IS skelbiamais viešaisiais pirkimais, viešaisiais pirkimais atliekamais gynybos ir saugumo srityje (toliaus - gynybos pirkimas), ir energijos ar kuro, kurių rekia elektros ir šilumos energijai gaminti (toliau - pirkimas), užsisakyti šių skelbimų naujienas RSS formatu, susipažinti su planuojamais metinių viešųjų pirkimų ir pirkimų planais, laimėjusių tiekėjų pasiūlymais, skelbiamais viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų dokumentais, viešojo pirkimo sutartims, jų pakeitimais, viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų ataskaitomis bei kita CVP IS skelbiama viešai prieinama informacija.
Perkančiosiosios organizacijos registruotos CVP IS gali pildyti ir viešinti viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkimų skelbimus, ataskaitas, viešųjų pirkimų ir pirkimų suvestines, viešojo pirkimo sutartis ir pasiūlymus, viešinti tiekėjus, kurie yra neįvykdę viešojo pirkimo sutarčių ar netinkamai ją įvykdę ir tai buvo esminiai viešojo pirkimo sutarties pažeidimai, skelbti supaprastintas viešųjų pirkimų taisykles, vykdyti elektroninius viešuosius pirkimus, gynybos pirkimus ir pirkimus (toliau - elektroniniai pirkimai), administruoti ir tvarkyti duomenis apie organizaciją ir jos paskyros naudotojus, tvarkyti elektroninius dokumentus.
Tiekėjai registruoti CVP IS gali susipažinti su viešųjų pirkimų, gynybos pirkimų ir pirkmų salygomis ir dokumentais, teikiamais susirašinėjimo priemonėmis, teikti pasiūlymus skelbiamiems ir neskelbiamiems viešiesiems pirkimams, gynybos pirkimams ir pirkimams, adminstruoti ir tvarkyti duomenis apie organizaciją ir jos paskyros naudotojus, tvarkyti elektroninius dokumentus, pasirašyti pasiūlymus elektroniniu parašu, įsirašyti į įmonių, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnyje sąrašą.

http://vpt.lrv.lt/lt/cvp-is/mokymu-medziaga

Viešųjų pirkimų įstatymas

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

IT pagalbos tarnyba
Tel. +370 5 219 7000 (2)
pagalba@vpt.lt
Bendra informacija:
Adresas Kareivių g. 1, LT- 08221, Vilnius
Adresas internetewww.vpt.lrv.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188656261
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Kareivių g. 1, LT-08221
Interneto svetainė:
Elektroninių pirkimų plėtros skyrius
Tel. +370 5 219 7000 (išgirdus informacinį pranešimą, pasirinkti 2)
Faks. +370 5 21 36213
pagalba@vpt.lt