2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymų į ikimokyklinio ugdymo mokyklas teikimas ir informacijos peržiūra apie priėmimo į įstaigą galimybę.

Prašymų priimti į darželius teikimas, galimybė peržiūrėti indormaciją apie laisvas vietas darželiuose, galimybė peržiūrėti informaciją apie prašyme nurodyto vaiko galimybę būti priimtam į darželį.

Suteikimo trukmė: Informacija apie prašymo priėmimą pateikiama iškart po prašymo registravimo; Informaciją apie veiko vietą eilėje bei prašymo patenkinimo būseną galima peržiūrėti nuolat.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 3

Teikėjas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Paslauga skirta prašymų priimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas registracijai, informacijos apie laisvas vietas šiose įstaigose teikimui, informacijos apie vaiko vietą eilėje bei priėmimo į įstaigą galimybę teikimui.

www.darzeliai.panevezys.lt

Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-107 "Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo";


Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašas, patvirtintas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 "Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ir savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 1-20-20, 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-21-13 1 punkto, 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 1-22-9, 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-33-8, 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-41-5 pripažinimo netekusiais galios"

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Giedrė Kabitavičienė
Vyriausioji kompiuterių sistemų specialistė
Tel. +370 45 501399
Faks. +370 45 501 354
Bendra informacija:
AdresasLaisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys
Adresas internetehttp://www.panevezys.lt
Darbo laikasPirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00-17.00 penktadieniais 8.00-15.45
Įmonės kodas288724610
Adresas Lietuvoje:
Panevėžio m. sav., Panevėžys, Laisvės a. 20
Tel. 8 45 501350, faksas 8 45 501352, el. p.: savivaldybe@panevezys.lt