2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Gyventojų susipažinimas su savo asmens duomenimis, tvarkomais Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazėje

Fiziniai asmenys vieną kartą per dieną gali nemokamai susipažinti su savo duomenimis, kredito įstaigų (bankų ir jų kontroliuojamų įmonių (lizingo bendrovių), Centrinės kredito unijos, kredito unijų) pateiktais į Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazę.

Suteikimo trukmė: Per kelias minutes

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos bankas
Fiziniai asmenys turi teisę susipažinti su savo duomenimis, tvarkomais PRDB, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 22-804; 2011, Nr. 65-3046) 23 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir 25 straipsnį, bei PRDB tvarkymo taisyklėse nustatyta tvarka.
Iš PRDB fiziniam asmeniui teikiama informacija apie:
- jo esamus finansinius įsipareigojimus;
- jo buvusius finansinius įsipareigojimus;
- jo pripažinimą neįvykdančiu įsipareigojimų arba vėl vykdančiu įsipareigojimus;
- duomenų gavėjus, kuriems buvo teikta informacija apie asmenį per paskutinius dvejus metus.

PRDB klausimai ir atsakymai: http://www.lb.lt/prdb_klausimai_ir_atsakymai

Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 1995 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 125 „Dėl paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 2-63; 2010, Nr. 158-8087; 2012, Nr. 13-605; 2013, Nr.8-344)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Svetlana Balčiūnienė Žilvinas Kalinauskas
Vyresnysis statistikas Vyresnysis statistikas
Tel. +370 5 268 0424 Tel. +370 5 268 0127
sbalciuniene@lb.lt zkalinauskas@lb.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius
Adresas internetewww.lb.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188607684
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 6
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 268 0029
Faks. +370 5 268 0038
info@lb.lt