2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Prašymo neleisti sudaryti vartojimo kredito sutarčių pateikimas, pakeitimas arba atšaukimas

Fiziniai asmenys (jų atstovai) gali pateikti prašymus neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, pakeisti šiuos prašymus arba juos atšaukti

Suteikimo trukmė: Ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lietuvos bankas
Fiziniai asmenys (jų atstovai) gali pateikti Lietuvos bankui prašymus neleisti sudaryti vartojimo kredito sutarčių, šiuos prašymus pakeisti arba atšaukti. Pateikto prašymo pagrindu fizinis asmuo bus įrašytas į Lietuvos banko administruojamą Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą, išbraukiamas iš jo arba atliekami kiti fizinio asmens (jo atstovo) prašyme nurodyti pakeitimai.
Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymas
Prašymo neleisti sudaryti vartojimo kredito sutarčių pateikimo ir įrašymo į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 03-145 „Dėl Prašymo neleisti sudaryti vartojimo kredito sutarčių pateikimo ir įrašymo į Asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių patvirtinimo

 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Evaldas Bareišis Inga Guobužaitė Eglė Labutienė
Vyriausiasis specialistas Referentė Referentė
Tel. +370 5 268 0029 Tel. +370 5 268 0502 Tel. +370 5 268 0501
ebareisis@lb.lt pt@lb.lt pt@lb.lt
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 6, LT-01103, Vilnius
Adresas internetewww.lb.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188607684
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 6
Interneto svetainė:
Tel. +370 5 268 0029
Faks. +370 5 268 0038
info@lb.lt