2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno rajono savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Paslauga, skirta užregistruoti vaiką į Kauno rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Suteikimo trukmė: 2 d.d

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Kauno rajono savivaldybės administracija
Paslauga, skirta tėvams (globėjams) pateikti prašymus į Kauno rajono darželius, ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo grupes kitose ugdymo įstaigose.

Prašymai priimami visus metus (kiekvieną darbo dieną, darbo valandomis) ugdymo įstaigose, Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriuje arba internetu.

Tėvai (globėjai), norintys pateikti prašymą elektroniniu būdu jungiasi per elektroninius valdžios vartus. Prašymus internetu tėvai (globėjai) gali pateikti pageidaujamai ugdymo įstaigai prisijungę prie Savivaldybės duomenų bazės, Savivaldybės interneto svetainėje https://darzeliai.krs.lt. savarankiškai užpildydami elektroninę prašymo formą.

Nepavykus užpildyti elektroninio prašymo formos, prašome kreiptis į pageidaujamos lankyti ugdymo įstaigos duomenų bazės tvarkytoją arba į Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus specialistą, atsakingą už vaikų priėmimo į grupes duomenų centralizuotą tvarkymą.

Priimamų vaikų sąrašai sudaromi remiantis Savivaldybės duomenų bazėje esančiais kriterijais ir algoritmais suvestų duomenų pagrindu iki birželio 1 d. Priimamų vaikų sąrašai patvirtinami iki kiekvienų metų liepos 1 d., ir viešinami ugdymo įstaigose bei matomi darželių informacinėje sistemoje prisiregistravusiems tėvams (globėjams).

Apie vaikui skirtą vietą švietimo įstaigoje tėvai (globėjai) informuojami jų prašyme nurodytu elektroniniu paštu. Jei tėvai (globėjai) prašyme nenurodė elektroninio pašto adreso, jie informuojami pagal prašyme pasirinktą informacijos gavimo būdą.

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

Palsaugos instrukcijos bus atskiras dokumentas Kauno rajono savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.krs.lt, darželių informacinėje sistemoje.

Paslauga teikiama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 "Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno rajono savivaldybės biudžrtinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo"

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Asta Simanauskienė
vyr. specialistė
Tel. +370 8 37 332762 Tel. +370 Tel. +370
Mob. +370 6 55 73885 Mob. +370 Mob. +370
Faks. +370 Faks. +370 Faks. +370
asta.simanauskiene@kaunorkss.lt
Bendra informacija:
AdresasSavanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas
Adresas internetehttp://www.krs.lt
Darbo laikasI-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Įmonės kodas188756386
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Savanorių pr. 371
Kauno r. sav., Neveronių sen., Neveronys, Kertupio g. 18
Adresas užsienyje:
-
Interneto svetainė:
Tel. (8 37) 30 55 03 Faks.: (8 37) 31 37 97, el. p.: info@krs.lt