Apdorojama...

Prašymo dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinę įstaigą pateikimas

Asmenims, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, bus suteikta alternatyvi galimybė pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ugdymo grupes el. būdu.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Paslauga teikiama asmenims, kurie nori pateikti prašymą dėl vaiko patalpinimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (III modelio) grupes.
Prašymą suteikti paslaugą Asmuo gali pateikti: tiesiogiai Respublikos g. 2 (1 aukštas, kabinetas "Gyventojų priėmimas"), Tauragė, taip pat pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu ar per pasiuntinį, pasirašytu elektroniniu laišku arba siunčiant paslaugos teikėjo elektroniniu adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją).
Suteikus paslaugą, apie jos įvykdymą galima pasitikrinti adresu:  http://darzelis.taurage.lt/paieska

Prašymo pateikimo el. būdu žingsniai:

 1. Susipažinti Su centralizuoto vaikų priėmimo į Tauragės rajono mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo (III modelio) grupes tvarka.
 2. Susipažinti su Tauragės rajone ikimokyklinio ir priešmokyklinio  (III modelio) ugdymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir jų teikiamomis paslaugomis: www.ldazuoliukas.lt; www.zvaigzdute.info; vrcmpusele@takas.lt; www.kodelciusld.lt; www.tarailiai.lm.lt; www.skaudvilesgimnazija.lt; www.zygaiciai.taurage.lm.lt;
 3. Užpildyti pateiktą prašymo formą.
 4. Parengti prašymo priedus: vaiko gimimą įrodančio dokumento kopiją ir prioritetus šeimai ar vaikui įrodančius dokumentus.
  Prioritetai šeimai ar vaikui bei juos įrodantys dokumentai:
  • specialiųjų poreikių vaikams su Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymomis (PPT pažyma);
  • vaikams iš nepilnų šeimų (įrodinėti nereikia);
  • vaikams iš šeimų, priskiriamų socialiai remtinų šeimų grupei (įrodinėti nereikia);
  • vaikams iš šeimų, esančių Tauragės rajono savivaldybės administracijos Vaiko
   teisių apsaugos tarnybos socialinės rizikos šeimų sąraše (įrodinėti nereikia);
  • našlaičiams (tėvų mirties liudijimų kopijos);
  • šeimoms, kuriose auga trys ir daugiau vaikų (įrodinėti nereikia);
  • vaikams, kurių broliai ar seserys lanko tą ugdymo įstaigą (įrodinėti nereikia);
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų yra moksleivis, studentas ir mokosi mokymo
   įstaigų dieniniuose skyriuose (pažyma iš mokymosi įstaigos);
  • šeimoms, kurių tėvas atlieka tikrąją karinę tarnybą (pažyma apie karo tarnybą);
  • vaikams, kurių vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas (neįgaliojo
   pažymėjimo kopija);
  • vaikams iš Tauragės vaikų globos namų ,,Šaltinėlis“ (įrodinėti nereikia).
 5. Jungtis prie Elektroninių valdžios vartų.
 6. Pasirinkti paslaugą, užpildyti nurodytus laukus ir įkelti užpildytą prašymo formą, vaiko gimimą liudijančio dokumento kopiją bei prioritetus šeimai ar vaikui įrodančius dokumentus.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 9 d. sprendimas Nr. 1-318 DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į TAURAGĖS RAJONO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO (III MODELIO) GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/136785f0c07f11e688d0ed775a2e782a

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Lina Oželytė
Švietimo skyriaus vyr. specialistė
Tel. +370 446 62 823
Mob. +370 687 53 792
lina.ozelyte@taurage.lt
Bendra informacija:
AdresasRespublikos g. 2, Tauragė
Adresas internetehttp://www.taurage.lt
Darbo laikasI-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Įmonės kodas188737457
Adresas Lietuvoje:
Tauragės r. sav., Tauragės miesto sen., Tauragė, Respublikos g. 2
Tel.: (8 446) 62 813, 62 810. Faks. (8 446) 70 801, el. p.: savivald@taurage.lt