2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninė pardavimų sistema

AMEPS tikslas – centralizuotai ir operatyviai elektroninėje erdvėje vykdyti Medienos pardavimo aukcionus pusmetinėms, ilgalaikėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti bei kaupti, tvarkyti, apdoroti, saugoti duomenis apie Medienos pirkėjų pasiūlymus, Medienos pardavimų vykdymą ir publikuoti Medienos pardavimo aukcionų pusmetinėms, ilgalaikėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti rezultatus.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos
AMEPS tikslas – elektroninėje erdvėje vykdyti Medienos pardavimo aukcionus pusmetinėms, ilgalaikėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti bei kaupti, tvarkyti, apdoroti, saugoti duomenis apie Medienos pirkėjų pasiūlymus, Medienos pardavimų vykdymą ir publikuoti Medienos pardavimo aukcionų pusmetinėms, ilgalaikėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti rezultatus. AMEPS funkcijos: • operatyviai teikti informaciją apie Medienos pardavimo aukcionuose pusmetinėms, ilgalaikėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti parduodamus apvaliosios medienos sortimentus, miško kirtimo atliekas ir pardavimo sąlygas Medienos pirkėjams elektroninėje erdvėje; • elektroniniu būdu priimti Medienos pirkėjų pasiūlymus; • vykdyti Medienos pardavimo aukcionus pusmetinėms, ilgalaikėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti elektroninėje erdvėje; • publikuoti Medienos pardavimo aukcionų rezultatus pusmetinėms, ilgalaikėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti (skelbiama parduotos Medienos pirkėjo pavadinimas, apvaliosios medienos sortimentų pagal medžių rūšis pavadinimai, kiekiai, kainos pagal stambumo, kokybės klases ir ilgius) Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms, neturinčioms juridinio asmens statuso.

http://www.ameps.lt/

Prekybos apvaliąja mediena taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-327 (Žin., 2005, Nr.85-3186; 2008, Nr.115-4395).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacinis telefonas: (8 ~ 5) 273 4021; Faksas: (8 ~ 5) 273 4004; Adresas internete: www.gmu.lt; E. paštas: info@gmu.lt.
Bendra informacija:
AdresasA. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius
Adresas interneteinfo@gmu.lt
Darbo laikasPirmadienis – Ketvirtadienis nuo 7.30 val. iki 16.30 val.; Penktadienis nuo 7.30 val. iki 15.15 val.; Pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.
Įmonės kodas193257730
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9
(8 ~ 5) 273 4021, el. p.: www.gmu.lt