2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Dokumentų į konkursus ar pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje prašymus įstaigoms turi teikti per Atrankos modulio savitarną. Paskyroje yra galimybė stebėti pateikto prašymo būseną, įstaigos pranešimus, matyti visų asmens teiktų prašymų istoriją.

Suteikimo trukmė: iš karto

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės tarnybos departamentas
Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Atrankos modulio savitarna skirta prašymų leisti dalyvauti valstybės tarnautojų konkursuose ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankose teikimui bei registravimuisi pasitikrinti bendruosius ir vadovavimo gebėjimus bei nusistatyti užsienio kalbų (anglų, vokiečių ir prancūzų) mokėjimo lygį.
Paskyroje asmuo gali kaupti pretendavimui į valstybės tarnautojo pareigas reikalingus dokumentus, matyti teiktų prašymų istoriją, konkursą ar pakaitinio atranką organizuojančios įstaigos pranešimus, tikrintų bendrųjų, vadovavimo gebėjimų bei užsienio kalbų mokėjimo istoriją, šių patikrinimų rezultatus ir rezultatų galiojimo terminus.
Paskyrose asmuo gali užsisakyti dominančių konkursų ir pakaitinių valstybės tarnautojų atrankų skelbimų prenumeratą. Taip pat galima užsisakyti pranešimus apie bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų bei užsienio kalbų (anglų, vokiečių ir prancūzų) patikrinimų  paskelbtus laikus. 

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Testavimo grupės telefonas (8 5) 205 48 80 rinktis „1“
Bendra informacija:
Adresas Labdarių g. 8 , LT- 01120, Vilnius
Adresas internete   www.vtd.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188784211
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Labdarių g. 8
Tel. +370 5 205 4853,  
Faks. +370 5 205 4864
info@vtd.lt