Apdorojama...

Prašymų neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose pateikimas Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrui ir pažymų apie prašymo neleisti lošti pateikimo faktą išdavimas

Pilnamečiai asmenys gali pateikti prašymą neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose, atsiimti šį prašymą bei sutrumpinti ankstesniame prašyme neleisti lošti nurodytą terminą užpildydami nustatytos formos prašymą ir pateikdami jį Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registrui. Taip pat asmenys gali gauti pažymą apie prašymo neleisti lošti pateikimo faktą.

Suteikimo trukmė: 1 d. d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Kiekvienas asmuo, kuriam yra sukakę 18 metų, turi teisę pateikti prašymą neleisti jam lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose. Prašyme neleisti lošti gali būti nurodomas asmens pasirinktas laikotarpis, per kurį jam neleidžiama lošti, kuris negali būti trumpesnis kaip 6 mėnesiai. Asmuo gali atsiimti pateiktą prašymą neleisti lošti arba sutrumpinti prašyme neleisti lošti nurodytą terminą, tačiau ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo prašymo neleisti lošti pateikimo. Asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti, draudžiama įleisti į lošimų organizavimo vietas ir leisti jiems dalyvauti nuotoliniuose lošimuose jų prašyme neleisti lošti nurodytą laikotarpį, o jeigu prašyme neleisti lošti laikotarpis nenurodytas, – 2 metus nuo prašymo neleisti lošti pateikimo. Asmenys, pateikę prašymus neleisti lošti įregistruojami Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre (toliau - Registras). Asmuo turi teisę gauti pažymą iš Registro apie prašymo neleisti lošti pateikimo faktą.

http://www.lpt.lt/problemos-del-losimo/informacija/

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas;
Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 55.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Oleg Mackevič Tatjana Veromej Arnoldas Dilba
Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Teisėkūros, personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
Tel. (8 523) 36 241 Tel. (8 523) 36 241
Faks. (8 523) 36 225 Faks. (8 523) 36 225 Faks. (8 523) 36 225
pagalba@lpt.lt pagalba@lpt.lt arnoldas.dilba@lpt.lt
Bendra informacija:

Lošimų priežiūros tarnyba. 
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Į.k. 188772052
Ne PVM mokėtoja

Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225

el. paštas info@lpt.lt
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Ukmergės g. 222
Interneto svetainė:
Ukmergės g. 222, LT-07157 Vilnius

tel. (8 5) 233 6246
tel. (8 5) 233 6247
faksas (8 5) 233 6225