2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Elektroninis priėmimo duomenų teikimas ir elektroninis studijų sutarčių pasirašymas su universitetu

Paslauga sudarys galimybę įstojusiems į VGTU pateikti trūkstamus duomenis bei dokumentus ir pasirašyti studijų sutartį nuotoliniu būdu atentifikavus save per el. valdžios vartų portalą.

Suteikimo trukmė: 1 d.d.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Priimti studijuoti į VGTU asmenys bus el. laišku pakviesti pateikti trūkstamus/patikslinti esamus duomenis (kontaktinė informacija, tėvų adresas ir pan.), pateikti trūkstamus dokumentus (registracijos mokesčio kvitas) bei pasirašyti studijų sutartį. Ši paslauga bus pasiekiama adresu https://priemimas.vgtu.lt. Pasirinkęs meniu punktą "Studijų sutarties pasirašmas" naudotojas bus nukreipiamas identifikacijai į E. valdžios vartus ir po identifikavimosi bus sugrąžintas į paslaugos langą. Jame esančiose formose pateikęs bei patikslinęs duomenis (užpildęs būtinus pildyti tuščius formos laukus) ir įkėlęs reikalaujamus dokumentus pdf formatu, paslaugos naudotojas galės susipažinti su studijų sutarties tekstu. Bakstelėjęs mygtuką"Pasirašyti sutartį" galės pažymėti sutarties pasirašymo langelį ir patvirtinti pasirašymą. Sutartis bus pasirašyta. Naudotojui lange atsiras tai patvirtinantis užrašas ir nuoroda atspausdinti/išsisaugoti pasirašytą sutartį.

https://priemimas.vgtu.lt

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Viktorija Čeikutė
Vyresnioji specialistė
Tel. +370 5 23 70655
viktorija.ceikute@vgtu.lt
Bendra informacija:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Saulėtekio al. 11
Interneto svetainė: