Apdorojama...

Fizinių ir juridinių asmenų aplinkosauginių ataskaitų, aplinkosauginių duomenų ir informacijos teikimas

Galimybė fiziniams ir juridiniams asmenims teikti aplinkosaugines ataskaitas elektroniniu būdu, aplinkosauginių duomenų ir informacijos viešinimas/teikimas.

Suteikimo trukmė: iš karto

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 5

Teikėjas

Aplinkos apsaugos agentūra
Naudodami AIVIKS, ūkio subjektai galės teikti: Ūkio subjekto aplinkos monitoringo (taršos šaltinių ššmetamų/ išleidžiamų teršalų poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) ir aplinkos radiologinio monitoringo) duomenis, teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos duomenis, aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos duomenis, vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos, su nuotekomis išleidžiamų teršalų inventorizacijos duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir preparatus, nuotekų dumblo kokybės apskaitos duomenis, duomenis apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias, dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas.

http://aplinka.lt/web/guest/pagalba

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Žilvinas Mačerinskas Pagalbos tarnyba
Informacinių sistemų vystymo skyriaus vedėjas
Tel. +370 706 62 037
z.macerinskas@aaa.am.lt pagalba@aaa.am.lt
Bendra informacija:
Adresas A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius
Adresas internetewww.gamta.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188784898
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9
Interneto svetainė:
Tel. +370 706 62 008
Faks. +370 706 62 000
aaa@aaa.am.lt