Apdorojama...

Elektroninio katalogo paslauga Užsakovui

Elektroninio katalogo paslauga perkančiosioms organizacijoms (Užsakovams) suteikia galimybę per kelias darbo dienas įvykdyti paprastai ilgai trunkančias viešųjų pirkimų procedūras. Ši paslauga perkančiosios organizacijos darbuotojams leis formuoti ir skelbti užsakymus iš sudaryto centralizuotų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų katalogo atnaujintam tiekėjų varžymuisi bei sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu centralizuoto viešojo pirkimo tiekėju.
Paslauga pradedama teikti po sutarties dėl Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo pasirašymo.

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos
Elektroninio katalogo paslauga perkančiosioms organizacijoms (Užsakovams) suteikia galimybę per kelias darbo dienas įvykdyti paprastai ilgai trunkančias viešųjų pirkimų procedūras. Ši paslauga perkančiosios organizacijos darbuotojams leis formuoti ir skelbti užsakymus iš sudaryto Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų (IRT paslaugų) įsigijimo katalogo (Elektroninio katalogo) atnaujintam tiekėjų varžymuisi bei sudaryti Pagrindinę sutartį su varžymąsi laimėjusiu IRT paslaugos tiekėju. Elektroninis katalogas prieinamas šiame Elektroninių  valdžios vartų portale, srityje „Centralizuoti viešieji pirkimai“.
Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, norėdamos naudotis Elektroninio katalogo paslauga Užsakovui, turi šią paslaugą užsakyti paspaudus mygtuką „Užsakyti“. Paslauga pradedama teikti po sutarties dėl Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo pasirašymo.
 
Centralizuoti viešieji pirkimai paprastai ir efektyviai:
  • Nereikia rengti pirkimo dokumentų,
  • Nereikia vykdyti tiekėjų atrankos,
  • Skaidrus centralizuotų viešųjų pirkimų procesas,
  • Pirkimo trukmė nuo 2 darbo dienų,
  • Automatinis sutarčių suformavimas,
  • Savarankiškas prieigos prie elektroninio katalogo administravimas.

Įstaigos, norėdamos pasinaudoti Elektroninio katalogo paslauga, turi sudaryti Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo sutartį su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos (IVPK). Sutarties projektas įstaigai suformuojamas ir pateikiamas užsakius paslaugą. Elektroninio katalogo paslauga Užsakovui užsakoma paspaudus mygtuką „Užsakyti“.

Elektroninio katalogo paslaugą įstaigos vardu gali užsakyti:

- Įstaigos vadovas;
- Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta inicijuoti  paslaugos užsakymą.

Elektroninio katalogo paslaugos teikimo sutartį įstaigos vardu gali pasirašyti:

- Įstaigos vadovas;

- Įgaliotas vadovo asmuo, jei įgaliojimas pateiktas IVPK ir įgaliojime yra nurodytas bent vienas identifikatorius, leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti įgaliotąjį asmenį (pvz. tarnautojo kodas Tarnautojų registre, asmens kodas). Šio asmens duomenys ir įgaliojimas pateikiamas paslaugos užsakymo metu.

Bendra Elektroninio katalogo paslaugos užsakymo tvarka
Nuspaudus mygtuką  „Užsakyti“ inicijuojamas paslaugos užsakymas ir pradedama pildyti užsakymo forma.  
 
Užpildžius paslaugos užsakymo formą suformuojama Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo sutartis ir netrukus užsakęs asmuo gauna pranešimą elektroniniu paštu ir sutarties vidinio derinimo užduotį, kuri  prieinama „Savitarnos“ srityje Asmuo gali parsisiųsti dokumentus ir įstaigoje nustatyta vidine tvarka juos suderinti. 
 
Jei įstaiga pastabų neturi, pažymėkite „Sutarčiai pastabų nėra“ ir patvirtinkite. Jei sutarčiai pastabų turite, pažymėkite „Sutarčiai pastabų turime“ ir įrašykite jas prie sutarties projekto esančiame pastabų laukelyje ir pridėkite sutarties projektą su patikslinimais.
 
Toliau dokumentas automatiškai pateikiamas IVPK, kur Jūsų pateiktos pastabos bus peržiūrėtos ir įvertintos. Sutartyje atlikus  pakeitimus (jei tai būtina) bus sugeneruota „pasirašymo užduotis“ Jūsų įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašyti. Apie šią užduotį įstaigos vadovas bus informuojamas elektroniniu paštu ir pranešimu portale savitarnos srityje „Savitarna“. 
 
Įstaigos vadovas, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, dešiniame viršutiniame kampe matys savo vardą ir pavardę tiek naudotojo, tiek atstovaujamo asmens vietoje. Norint atstovauti kitą (fizinį ar juridinį) asmenį, reikia nuspausti nuorodą „atstovaujamas asmuo“ ir atsivėrusiame  lange įrašyti juridinio asmens kodą bei nuspausti mygtuką „Atstovauti“. Sistema automatiškai sutikrins Jūsų duomenis su Juridinių asmenų registru ir, esant teigiamam atsakymui, suteiks Jums visas teises atstovauti Juridinį asmenį tiek portale www.epaslaugos.lt, tiek kituose portaluose, kurių nuorodos ar paslaugų nuorodos skelbiamos Elektroninių valdžios vartų portale. Paspaudus mygtuką „Savitarna“ Jūs atsidursite įstaigos erdvėje, kurioje rasite pranešimą, kad Jums pateikta sutarties pasirašymo užduotis.

Pasirašyti sutartį galima su bet kuria elektronine pasirašymo priemone. Atkreipiame dėmesį, kad  geriausiai tai daryti su naršyklėmis Mozilla arba su Google chrome.

 

Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1122 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Susisiekimo ministerijos“ suteikti įgaliojimai atlikti centralizuotus informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešuosius pirkimus.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Eglė Graužinytė
Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistė
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Tel. (8 618) 19 159
el. p. egle.grauzinyte@ivpk.lt 
www.ivpk.ltwww.epaslaugos.lt

Renata Marmienė
Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistė
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Tel. (8 618) 43 017
el. p. renata.marmiene@ivpk.lt 
www.ivpk.ltwww.epaslaugos.lt
 

Elektroninio katalogo paslauga Užsakovui

Elektroninio katalogo paslauga perkančiosioms organizacijoms (Užsakovams) suteikia galimybę per kelias darbo dienas įvykdyti paprastai ilgai trunkančias viešųjų pirkimų procedūras. Ši paslauga perkančiosios organizacijos darbuotojams leis formuoti ir skelbti užsakymus iš sudaryto centralizuotų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų įsigijimo viešųjų pirkimų katalogo atnaujintam tiekėjų varžymuisi bei sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu centralizuoto viešojo pirkimo tiekėju.

Detaliau
Bendra informacija:
Adresas Gedimino pr. 7, 01103 Vilnius
Adresas internete www.ivpk.lt
Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas 188772433
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Gedimino pr. 7
Interneto svetainė: