Apdorojama...

Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra.

Prisijungęs prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo, paslaugos gavėjas gali teikti elektroninius prašymus įregistruoti registrų objektus, atnaujinti jų duomenis ar išregistruoti, peržiūrėti savo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkio duomenis

Suteikimo trukmė: iki 10 d. d. teikiant prašymą, momentinė duomenų peržiūra

Kaina: nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną, prisijunkite

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 4

Teikėjas

Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo, įrašo arba tikslina reikiamus duomenis arba užpildo elektroninio prašymo išregistruoti žemės ūkio valdą ir (arba) ūkininko ūkį arba atnaujinti jų duomenis formą, prireikus prideda pateiktus duomenis patvirtinančių dokumentų skaitmenines kopijas.
2. Per 10 d. d. registrų tvarkytojų specialistai atlieka pateiktų duomenų patikrą. Nenustačius neatitikimų, žemės ūkio valda ar ūkininko ūkis įregistruojamas arba išregistruojamas, arba jų duomenys atnaujinami. Pareiškėjas el. būdu informuojamas apie suteiktą paslaugą arba atsisakymą ją suteikti. Įregistravus ūkininko ūkį, el būdu gauna pranešimą, kad ūkininkas turi nuvykti į savivaldybę pagal ūkio adresą atsiimti ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą.
3. Žemės ūkio valdos valdytojas ar ūkininkas gali peržiūrėti savo įregistruotos žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenis.

Prisijungus portale bus pateiktas naudotojo vadovas

Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas;
Lietuvos Republikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 3D-883 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 ,,Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ pakeitimo"

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Aliaksandr Dymchanka
Vyresn. analitikas
Tel. +370 5 21 97335
aliaksandr.dymchanka@vic.lt
Bendra informacija:
Adresas Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius
Adresas internete http://www.vic.lt/
Darbo laikas pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 - 12.00 12.45 - 17.00 Penktadieniais 8.00 - 12.00 12.45 - 15.45
Įmonės kodas 210086220
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105
Adresas užsienyje:
nera
Interneto svetainė:
8 5 266 0620, el. p.: info@vic.lt