2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Informacijos apie muziejuose saugomus eksponatus pateikimas elektroninėje erdvėje (dvipusė sąveika)

Sukurtą elektroninę paslaugą sudaro:
1. muziejuose sukauptos ir saugomos informacijos apie muziejines vertybes ilgalaikis saugojimas;
2. informacijos apie muziejuose saugomus eksponatus teikimas;
3. suskaitmenintų muziejų eksponatų viešoji prieiga, įskaitant muziejuose saugomų eksponatų paieškos ir peržiūros galimybes;
4. muziejuose saugomų eksponatų skaitmeninių kopijų užsakymas elektroniniu būdu (per portalą www.limis.lt).

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos dailės muziejus
Sukurta paslauga interneto vartotojams sudaro galimybę Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portale www.limis.lt ir devyniolikoje Lietuvos muziejų elektroninių katalogų viešųjų prieigų vykdyti informacijos apie suskaitmenintus Lietuvos muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus ir su šiais objektais susijusios informacijospaiešką bei peržiūrą (informacija apie šiuos objektus kaupiama ir saugoma LIMIS duomenų bazėje).
LIMIS portale www.limis.lt interneto vartotojai elektroniniu būdu gali užsisakyti LIMIS sistemoje aprašytų kultūros paveldo objektų didelius skaitmeninius vaizdus, rezervuoti vizito muziejuje laiką.

https://www.limis.lt/el.-paslaugos

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 (Žin., 2005, Nr. 105-3877);
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 (Žin., 2009, Nr. 66-2624).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Danutė Mukienė Dalia Sirgedaitė Arūnas Mazalas
Lietuvos dailės muziejaus filialo
Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centras
vedėja
Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Metodinio skyriaus vedėja Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus sistemos administratorius
Tel. + 370 5 261 9670 Tel. + 370 5 262 1883 Tel. + 370 5 262 1883
Mob. + 370 687 47550
Faks. + 370 5 212 6006 Faks. + 370 5 212 6006 Faks. + 370 5 212 6006
danute@limis.lt dalia@limis.lt arunas@limis.lt
Bendra informacija:
Lietuvos dailės muziejus
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Didžioji g. 4
Interneto svetainė: