2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Informacijos apie muziejuose saugomus eksponatus pateikimas elektroninėje erdvėje (dvipusė sąveika)

Sukurtą elektroninę paslaugą sudaro:
1. muziejuose sukauptos ir saugomos informacijos apie muziejines vertybes ilgalaikis saugojimas;
2. informacijos apie muziejuose saugomus eksponatus teikimas;
3. suskaitmenintų muziejų eksponatų viešoji prieiga, įskaitant muziejuose saugomų eksponatų paieškos ir peržiūros galimybes;
4. muziejuose saugomų eksponatų skaitmeninių kopijų užsakymas elektroniniu būdu (per portalą www.limis.lt).

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos dailės muziejus
Sukurta paslauga interneto vartotojams sudaro galimybę Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) portale www.limis.lt ir devyniolikoje Lietuvos muziejų elektroninių katalogų viešųjų prieigų vykdyti informacijos apie suskaitmenintus Lietuvos muziejuose saugomus kultūros paveldo objektus ir su šiais objektais susijusios informacijospaiešką bei peržiūrą (informacija apie šiuos objektus kaupiama ir saugoma LIMIS duomenų bazėje).
LIMIS portale www.limis.lt interneto vartotojai elektroniniu būdu gali užsisakyti LIMIS sistemoje aprašytų kultūros paveldo objektų didelius skaitmeninius vaizdus, rezervuoti vizito muziejuje laiką.

https://www.limis.lt/el.-paslaugos

Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 933 (Žin., 2005, Nr. 105-3877);
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 493 (Žin., 2009, Nr. 66-2624).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Danutė Mukienė Dalia Sirgedaitė Arūnas Mazalas
Lietuvos dailės muziejaus filialo
Lietuvos muziejų informacijos,
skaitmeninimo ir LIMIS centras
vedėja
Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Metodinio skyriaus vedėja Lietuvos dailės muziejaus filialo Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras Informacinių technologijų ir LIMIS skyriaus sistemos administratorius
Tel. + 370 5 261 9670 Tel. + 370 5 262 1883 Tel. + 370 5 262 1883
Mob. + 370 687 47550
Faks. + 370 5 212 6006 Faks. + 370 5 212 6006 Faks. + 370 5 212 6006
danute@limis.lt dalia@limis.lt arunas@limis.lt
Bendra informacija:
Lietuvos dailės muziejus
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Didžioji g. 4
Internetinė svetainė: