2018-02-13 00:00 Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) išduoti kvalifikuoti elektroninių parašų sertifikatai nebegalios nuo 2018 m. gegužės 11 d.
Atkreipiame asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. gegužės 11 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus. Asmenys pirmiausia turėtų įvertinti, kokią elektroninio parašo priemonę norėtų naudoti (lustinę kortelę, USB kriptografinį raktą ar mobilųjį elektroninį parašą), ir tada kreiptis į atitinkamus paslaugų teikėjus.
Platesnė informacija pateikiama RRT puslapyje http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html.
Apdorojama...

Informacijos apie archyve saugomus dokumentus teikimas

Prašymai informaciją apie archyve saugomus dokumentus pateikiami  tiesiogiai, telefonu, faksimiliniu ryšiu, įprastu ar elektroniniu paštu: siaul.aa@archyvai.lt. Informacija pateikiama tokiu būdu, kokiu asmuo buvo pateikęs prašymą, ar kitu jo pageidaujamu būdu.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Šiaulių regioninis valstybės archyvas
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų  ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo  administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo  administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr.  94-3779; 2008, Nr. 116-4422);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982);
5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 2003, Nr.15-597);6. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šiaulių apskrities  archyve taisyklės, patvirtintos Šiaulių apskrities archyvo direktoriaus  2007 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-18.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

1. Vyriausioji fondų saugotoja Regina Jarockienė,tel. (8 41) 524 505;
2. Vyriausioji fondų saugotoja Stasė Barančiukaitė,tel. (8 41) 524 505;
3. Vyriausioji specialistė Irena Šliauterytė-Kramenkienė,tel. (8 41)  524 505.
Bendra informacija:
AdresasVilniaus g. 160, LT-76298 Šiauliai
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/saa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas290765660
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių m. sav., Šiauliai, Vilniaus g. 160
Internetinė svetainė: