2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Informacijos apie archyve saugomus dokumentus teikimas

Prašymai informaciją apie archyve saugomus dokumentus pateikiami  tiesiogiai, telefonu, faksimiliniu ryšiu, įprastu ar elektroniniu paštu: siaul.aa@archyvai.lt. Informacija pateikiama tokiu būdu, kokiu asmuo buvo pateikęs prašymą, ar kitu jo pageidaujamu būdu.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Šiaulių regioninis valstybės archyvas
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų  ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo  administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo  administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr.  94-3779; 2008, Nr. 116-4422);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr.107-2389; 2004, Nr.57-1982);
5. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 2003, Nr.15-597);6. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šiaulių apskrities  archyve taisyklės, patvirtintos Šiaulių apskrities archyvo direktoriaus  2007 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V-18.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

1. Vyriausioji fondų saugotoja Regina Jarockienė,tel. (8 41) 524 505;
2. Vyriausioji fondų saugotoja Stasė Barančiukaitė,tel. (8 41) 524 505;
3. Vyriausioji specialistė Irena Šliauterytė-Kramenkienė,tel. (8 41)  524 505.
Bendra informacija:
AdresasVilniaus g. 160, LT-76298 Šiauliai
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/saa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas290765660
Adresas Lietuvoje:
Šiaulių m. sav., Šiauliai, Vilniaus g. 160
Interneto svetainė: