2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Dokumentų (vykdomųjų komitetų sprendimų, teismų nuosprendžių), dėl asmenų įvaikinimo, dėl gyvenamosios vietos ar šeimos sudėties ir kitų dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Telšių apskrities archyvas
Priimami ir gavimo dieną registruojami visi Telšių apskrities archyvui (toliau – Archyvas) adresuoti prašymai, įteikti   tiesiogiai asmeniui atvykus į Archyvą, gauti paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.Parengti atsakymai į prašymus teikiami asmeniškai, paštu,   faksu ar kitomis ryšio priemonėmis.Priimami prašymai:Prašymai išduoti darbo stažą patvirtinančius dokumentus;prašymai išduoti notarinių dokumentų kopijas;prašymai išduoti teismo sprendimų kopijas;prašymai išduoti patvirtinančius dokumentus apie nekilnojamąjį turtą; kiti prašymai.

Prašymai, kurių Archyvas nėra įgaliotas spręsti, per 5   darbo dienas persiunčiami kompetentingai institucijai, ir asmuo apie tai   informuojamas.
Kai institucija, galinti išspręsti pateiktus klausimus,   nežinoma, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.
Neįskaitomai parašyti asmenų prašymai per 3 darbo dienas   grąžinami asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas   (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš   valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr.   10-236; 2005, Nr. 139-5008).
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas   (Žin., 1995, Nr.107-2389, 2004, Nr.57-1982).
4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo   administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo   subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779).
5. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos   archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio   direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001,   Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).
6. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos   Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės   generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88   (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Alma Jankauskienė, direktorė, tel. (8 444) 52802, el.p. a.jankauskiene@archyvai.lt;
Marija Kalinauskienė, vyresn. specialistė, tel. (8 444) 52802, el.p. m.kalinauskiene@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasSedos g. 12, LT-87112 Telšiai
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/tlaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas290767330
Adresas Lietuvoje:
Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Sedos g. 12
Alma Jankauskienė, tel. (8 444) 52 802, el. p. a.jankauskiene@archyvai.lt.