Apdorojama...

Dokumentų (vykdomųjų komitetų sprendimų, teismų nuosprendžių), dėl asmenų įvaikinimo, dėl gyvenamosios vietos ar šeimos sudėties ir kitų dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Telšių apskrities archyvas
Priimami ir gavimo dieną registruojami visi Telšių apskrities archyvui (toliau – Archyvas) adresuoti prašymai, įteikti   tiesiogiai asmeniui atvykus į Archyvą, gauti paštu ar kitomis ryšio priemonėmis.Parengti atsakymai į prašymus teikiami asmeniškai, paštu,   faksu ar kitomis ryšio priemonėmis.Priimami prašymai:Prašymai išduoti darbo stažą patvirtinančius dokumentus;prašymai išduoti notarinių dokumentų kopijas;prašymai išduoti teismo sprendimų kopijas;prašymai išduoti patvirtinančius dokumentus apie nekilnojamąjį turtą; kiti prašymai.

Prašymai, kurių Archyvas nėra įgaliotas spręsti, per 5   darbo dienas persiunčiami kompetentingai institucijai, ir asmuo apie tai   informuojamas.
Kai institucija, galinti išspręsti pateiktus klausimus,   nežinoma, prašymas grąžinamas asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.
Neįskaitomai parašyti asmenų prašymai per 3 darbo dienas   grąžinami asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį.

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas   (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975).
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš   valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr.   10-236; 2005, Nr. 139-5008).
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas   (Žin., 1995, Nr.107-2389, 2004, Nr.57-1982).
4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo   administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo   subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės   2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779).
5. Dokumentų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos   archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio   direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001,   Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169).
6. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos   Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės   generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88   (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Alma Jankauskienė, direktorė, tel. (8 444) 52802, el.p. a.jankauskiene@archyvai.lt;
Marija Kalinauskienė, vyresn. specialistė, tel. (8 444) 52802, el.p. m.kalinauskiene@archyvai.lt.
Bendra informacija:
AdresasSedos g. 12, LT-87112 Telšiai
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/tlaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas290767330
Adresas Lietuvoje:
Telšių r. sav., Telšių miesto sen., Telšiai, Sedos g. 12
Alma Jankauskienė, tel. (8 444) 52 802, el. p. a.jankauskiene@archyvai.lt.