Apdorojama...

Dokumentų, patvirtinančių atliktus notarinius veiksmus, išdavimas

Asmuo tiesiogiai, faksimiliniu ryšiu, paštu ar elektroniniu paštu gali pateikti prašymą išduoti: testamento kopiją, pažymą, kad testamentas nepanaikintas, paveldėjimo bylos dokumentų kopijas, paveldėjimo liudijimo kopiją, pažymą, kad po asmens mirties nebuvo sudaryta paveldėjimo byla, pirkimo-pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt. sutarčių kopijas, notarinio veiksmo registro kopiją ir kitų asmens atliktų notarinių veiksmų dokumentų kopijas ar pažymas. Į fizinių ir juridinių asmenų prašymus atsakoma paštu arba atsakymas atsiimamas atvykus į archyvą. Prašymo forma pateikiama interneto svetainėje arba prašymas rašomas laisva forma.

Suteikimo trukmė: 20 d.d.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Kauno regioninis valstybės archyvas
Dėl dokumentų, patvirtinančių atliktus notarinius veiksmus, išdavimo besikreipiantis asmuo turi pateikti kuo tikslesnę informaciją, būtiną atsakymui parengti ir dokumentus, įrodančius jo teisę gauti norimą informaciją.
Asmuo turi nurodyti savo vardą(-us), pavardę(-es), tėvavardį, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo).
Daugiau informacijos apie pateikiamus dokumentus galite rasti, spustelėję "plačiau".
1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2389, 2004, Nr. 57-1982).
5. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose
viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Žin.,
2007, Nr. 94-3779; 2008, Nr. 116-4422).
6. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas (Žin., 1992, Nr. 28-810).
7. Dokumentų rengimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu
Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacija teikiama telefonu (8 37) 20 76 96, elektroniniu paštu kaun.aa@archyvai.lt; ir atvykus į Kauno apskrities archyvą Maironio g.28B, Kaunas.
Bendra informacija:
AdresasMaironio g. 28B, LT-44249 Kaunas
Adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/kaa.html
Darbo laikasI–IV 8.00–17.00, V 8.00–15.45, pietų pertrauka 12.00–12.45
Įmonės kodas190765474
Adresas Lietuvoje:
Kauno m. sav., Kaunas, Maironio g. 28B
(8 37) 32 30 54, el. p.: kaun.aa@archyvai.lt