Apdorojama...

Lietuvos kelių policijos tarnybos administracinės paslaugos

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos kelių policijos tarnyba
Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnyboje teikiamos šios administracinės paslaugos: 1. Leidimai naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išduodami Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko ir jo pavaduotojų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko bei ministrų, centrinio valstybinio administravimo subjekto institucijų ir specializuotų policijos įstaigų naudojamoms kelių transporto priemonėms;
2. Inkasavimo pažymėjimai išduodami pateikus visus taisyklėse numatytus ir tinkamai įformintus dokumentus bei tikslius ir išsamius duomenis;
3. Asmuo, norintis tapti policijos rėmėju, pateikia prašymą policijos įstaigos vadovui. Prašyme pretendentas įsipareigoja vykdyti policijos rėmėjui keliamus reikalavimus. Valstybinių, visuomeninių ir privačių organizacijų, kurių įstatai įpareigoja kovoti su nusikalstamumu, vadovai gali pateikti rekomenduojamų būti policijos rėmėjais asmenų sąrašus kartu su sąraše esančių asmenų prašymais tapti policijos rėmėjais;
4. Akredituojami tie viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų žurnalistai, kurie reguliariai rengia informaciją apie policijos darbą užtikrinant viešąją tvarką ir eismo saugumą. Žurnalistai prie Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos akredituojami vieneriems metams.
5. Statistinių duomenų, pažymų apie asmens padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir eismo įvykius išdavimas;
6. Dokumentai, kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys privalo suderinti su policija:
6.1. gyvenamųjų vietovių bendrieji planai bei kiti teritorijų planavimo dokumentai;
6.2. automobilių kelių, gatvių tiesimo, rekonstrukcijos projektai;
6.3. automobilių kelių ir gatvių eismo organizavimo (techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo) projektai;
6.4. objektų, prie kurių susirenka daug žmonių ir atvažiuoja daug transporto priemonių (kino teatrų, stadionų ir pan.), automobilių stovėjimo aikštelių, degalinių, maitinimo ir prekybos vietų, kitų objektų prie kelių ir gatvių, aplinkos ir privažiavimo vietų projektai;
6.5. geležinkelio pervažų įrengimo, rekonstrukcijos ir išmontavimo projektai;
6.6. prie kelių ir gatvių esančių teritorijų, sankryžų apželdinimo projektai;
6.7. kelių ir gatvių važiuojamosios dalies bei kelio statinių ženklinimo projektai;
6.8. statybos, remonto, antžeminių ar požeminių inžinerinių komunikacijų tiesimo darbai gatvėse ir keliuose bei jų apsaugos zonose;
6.9. sankryžų ir nuovažų į esamus kelius įrengimo projektai;
6.10. bendrojo naudojimo transporto priemonių maršrutų ir stotelių vietos parinkimas.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2007 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 1V-319 (Žin., 2007,
Nr. 98-3992) „Dėl Leidimų naudoti kelių transporto
priemones, kurių stiklų šviesos laidumas mažesnis negu
leistina, išdavimo instrukcijos patvirtinimo“ patvirtinta
Leidimų naudoti kelių transporto priemones, kurių stiklų
šviesos laidumas mažesnis negu leistina, išdavimo
instrukcija.
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m.
balandžio 15 d. įsakymas Nr. 5-V-179 „Dėl įgaliojimų
išduoti leidimus kelių transporto priemonėms, kurių
stiklų šviesos laidumas mažesnis negu leistina,
suteikimo.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Administracinės paslaugos teikėjas: Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos Veiklos organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Audrius Valatka, tel. (8 5) 271 9431, el. p. audrius.valatka@policija.lt; Administracinės paslaugos vadovas: Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininkas Gintaras Aliksandravičius, tel. (8 5) 271 9430, el. p. gintaras.aliksandravičius@policija.lt.
Bendra informacija:
AdresasGiraitės g. 3, LT-03150 Vilnius
Adresas internetewww.lkpt.lt
Darbo laikasI–IV 8.00–12.00 val., V 8.00–15.45 val. pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
Įmonės kodas188785085
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Giraitės g. 3
Vilniaus m. sav., Vilnius, Mėnulio g. 11
Interneto svetainė:
Tel. (8 5) 271 9405, el. p.: lkpt@policija.lt