Apdorojama...

Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą teikimas

Teikiama informacija apie policijos sistemos įstaigų darbuotojų vykdytą asmens duomenų tvarkymą.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama informacija apie policijos sistemos įstaigų darbuotojų vykdytą asmens duomenų tvarkymą. Asmenys norėdami gauti informaciją apie jų tvarkomus duomenis, pateikia rašytinius paklausimus. Atsakymai asmenims pateikiami raštu. Prašymo formai taikomi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio reikalavimai.
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779) „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1V-68 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų peržiūros taisyklių patvirtinimo";
- Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 5-V-328 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų peržiūros kontrolės tvarkos policijos sistemoje aprašo patvirtinimo".
Bendra informacija:
AdresasSaltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Adresas internetehttp://www.policija.lt
Darbo laikasDarbo dienomis: 8.00 – 17.00 val. Penktadieniais: 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.
Įmonės kodas188785847
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Saltoniškių g. 19
Interneto svetainė:
+370 5 271 9731, el. p.: info@policija.lt