2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Informacijos apie asmens duomenų tvarkymą teikimas

Teikiama informacija apie policijos sistemos įstaigų darbuotojų vykdytą asmens duomenų tvarkymą.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teikiama informacija apie policijos sistemos įstaigų darbuotojų vykdytą asmens duomenų tvarkymą. Asmenys norėdami gauti informaciją apie jų tvarkomus duomenis, pateikia rašytinius paklausimus. Atsakymai asmenims pateikiami raštu. Prašymo formai taikomi Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 12 straipsnio reikalavimai.
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804);
- Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 (Žin., 2007, Nr. 94-3779) „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo";
- Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. 1V-68 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų peržiūros taisyklių patvirtinimo";
- Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 5-V-328 „Dėl Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio duomenų banko duomenų peržiūros kontrolės tvarkos policijos sistemoje aprašo patvirtinimo".
Bendra informacija:
AdresasSaltoniškių g. 19, LT-08105 Vilnius
Adresas internetehttp://www.policija.lt
Darbo laikasDarbo dienomis: 8.00 – 17.00 val. Penktadieniais: 8.00 – 15.45 val. Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45 val.
Įmonės kodas188785847
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Saltoniškių g. 19
Interneto svetainė:
+370 5 271 9731, el. p.: info@policija.lt