Apdorojama...

Šengeno trumpalaikės (C) vizos išdavimas

Pateikiama informacija apie Šengeno trumpalaikės (C) vizos išdavimą ir prašymas.

Kaina: 60 eurų konsulinis mokestis už dokumentų vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą (konsulinis mokestis už dokumentų Šengeno vizai gauti priėmimą ir nagrinėjimą vaikams nuo 6 iki 12 metų – 35 eurų). Konsulinis mokestis imamas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienyje. Jeigu viza išduodama Lietuvos Respublikoje, tai už prašymo išduoti vizą svarstymą, sprendimo dėl vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą imama valstybės rinkliava –  207 Lt. Valstybės rinkliavą už prašymo išduoti Šengeno vizą svarstymą, sprendimo dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje vaikams nuo 6 iki 12 metų – 121 Lt. Jeigu įstatymų nustatytais atvejais užsienietis atleidžiamas nuo konsulinio mokesčio ar valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis atleidžiamas nuo šio mokesčio ar rinkliavos

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
Šengeno trumpalaikė (C) viza suteikia teisę užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje ne ilgiau kaip 3 mėnesius per pusę metų, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Lietuvos Respubliką ar kitą Šengeno valstybę dienos. Šengeno trumpalaikė (C) viza gali būti vienkartinė ir daugkartinė.
– Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539).
– 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L 243, p. 1).
– Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, panaikinimo, konsultavimosi,
bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais, komercinio tarpininko
akreditavimo ir kvietimo patvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109
(Žin., 2004, Nr. 136-4961; 2011, Nr. 38-1832; 2012, Nr. 80-4194).
– Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-714/V-191 patvirtintas Lietuvos Respublikos
valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos
vizos, sąrašas (Žin., 2011, Nr. 121-5745).
Bendra informacija:
Adresas L. Sapiegos 1, LT-10312, Vilnius
Adresas internetewww.migracija.lt
Darbo laikasI - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15. Pietų pertrauka: 11:30-12:15
Įmonės kodas188610666
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, L. Sapiegos g. 1
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šventaragio g. 2
Interneto svetainė:
Živilė Gureckienė Gytis Žvinys
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Veiklos organizavimo ir prevencijos skyriaus Migracijos poskyrio vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 27 17112 Tel. +370 5 27 19877
Faks. +370 5 27 18210
md.epis@vrm.lt gytis.zvinys@policija.lt