Apdorojama...

Suteikimas / nesuteikimas prieglobsčio ir leidimo nuolat arba laikinai gyventi išdavimas

Pateikiama informacija apie prieglobsčio suteikimą / nesuteikimą Lietuvos Respublikoje.

Kaina: nemokama

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
Pateikiama informacija, kad prieglobstis Lietuvos Respublikoje – tai pabėgėlio statuso, papildomos apsaugos suteikimas užsieniečiui įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatytais pagrindais ir tvarka.
Pabėgėlis − tai užsienietis (užsienio šalies pilietis arba asmuo be pilietybės), kuris dėl patirto persekiojimo savo kilmės valstybėje arba dėl baimės patirti tokį persekiojimą negali naudotis savo kilmės šalies gynyba. Toks persekiojimas turi būti susijęs su rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei ar politiniais įsitikinimais.
Papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje suteikiama užsieniečiui, kuris neatitinka pabėgėlio apibrėžimo, tačiau negali grįžti į savo kilmės valstybę dėl baimės, kad jis bus ten kankinamas, su juo bus nežmoniškai elgiamasi, jo pagrindinėms žmogaus teisėms ir laisvėms iškils rimtas pavojus dėl šioje valstybėje paplitusios prievartos, karinio konflikto ar kitos situacijos, iš kurios kyla sistemingi žmogaus teisių pažeidimai.
Prašymą suteikti prieglobstį pateikia užsienietis asmeniškai. Nepilnamečių šeimos narių vardu prašymą gali pateikti vienas iš pilnamečių šeimos narių.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
LT-10312 Vilnius, Sapiegos g. 1
Tel. (8 5) 271 7112, faks. (8 5) 271 8872
http://www.migracija.lt
Prieglobsčio reikalų skyrius
Tel. (8 5) 271 7171

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centras
Švenčionių r., 18177 Pabradė, Vilniaus g. 100
Tel. (8 387) 53 401, faks. (8 387) 63 012

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
03115 Vilnius, A.Vivulskio g. 16
Tel. (8 5) 266 4244, faks. (8 5) 266 4266

Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro valdybos atstovybė Lietuvos Respublikoje
LT-01120 Vilnius, Labdarių g. 5
Tel. (8 5) 210 7416, faks. (8 5) 210 7401
http://www.undp.lt

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija
LT-09316 Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 10A
Tel. (8 5) 212 7322, faks. (8 5) 261 9923
Mob.: 8 686 30 050
http://www.redcross.lt

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras
01105 Vilnius, A. Jakšto g. 12
Tel. (8 5) 261 0115, faks. (8 5) 261 0115
Bendra informacija:
Adresas L. Sapiegos 1, LT-10312, Vilnius
Adresas internetewww.migracija.lt
Darbo laikasI - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15. Pietų pertrauka: 11:30-12:15
Įmonės kodas188610666
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, L. Sapiegos g. 1
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šventaragio g. 2
Interneto svetainė:
Živilė Gureckienė Gytis Žvinys
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Veiklos organizavimo ir prevencijos skyriaus Migracijos poskyrio vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 27 17112 Tel. +370 5 27 19877
Faks. +370 5 27 18210
md.epis@vrm.lt gytis.zvinys@policija.lt