2018-07-01 12:10Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Svarbi žinia visiems mobiliojo elektroninio parašo vartotojams.
Iki šių metų liepos 1 d. visi mobiliojo elektroninio parašo vartotojai turi pasikeisti SIM korteles.
Šis veiksmas yra būtinas didinant mobiliojo elektroninio parašo saugumo lygį ir vykdant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, ir Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimą).
Vartotojai, norintys ir toliau naudotis m. parašo paslauga, turi kreiptis į savo mobiliojo ryšio operatorius ir sudaryti naujas m. parašo sutartis. Visi Lietuvoje veikiantys mobiliojo ryšio operatoriai m. parašo paslaugai reikalingas SIM korteles į naujus saugumo reikalavimus atitinkančias korteles keičia nemokamai.
Anksčiau išduoti m. parašo sertifikatai galios iki 2018 m. liepos 1 d. Iki šios dienos SIM kortelių nepasikeitusiems vartotojams m. parašo sutartys, vadovaujantis ES reglamentu ir RRT sprendimu, bus nutrauktos.
Apdorojama...

Patvirtinimas kvietimo užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką

Pateikiama informacija apie tai, kas yra patvirtintas kvietimas užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką ir prašymas patvirtinti kvietimą.

Suteikimo trukmė: 3 d. d.

Kaina: 4,90 eur valstybės rinkliava

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 2

Teikėjas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
Patvirtintas kvietimas užsieniečiui laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką yra dokumentas, patvirtinantis fizinio arba juridinio asmens, juridinio asmens filialo ar juridinio asmens atstovybės, įregistruoto (-os) Juridinių asmenų registre (toliau – juridinis asmuo), įsipareigojimą pasirūpinti, kad į Lietuvos Respubliką atvykstantis užsienietis būtų tinkamai apgyvendintas (gyvenamojoje patalpoje, kurioje kiekvienam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, įskaitant ir patį užsienietį, tenka daugiau kaip 14 kvadratinių metrų naudingojo ploto) jo buvimo Lietuvos Respublikoje turint vizą laikotarpiu, ir kad prireikus būtų padengtos užsieniečio grįžimo į kilmės ar užsienio valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidos.

Paslaugos teikimo instrukcija

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539);

Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, panaikinimo, konsultavimosi,
bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais, komercinio tarpininko
akreditavimo ir kvietimo patvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109
(Žin., 2004, Nr. 136-4961; 2011, Nr. 38-1832; 2012, Nr. 80-4194).

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Živilė Gureckienė
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. +370 5 27 17112
Faks. +370 5 27 18210
md.epis@vrm.lt
Bendra informacija:
Adresas L. Sapiegos 1, LT-10312, Vilnius
Adresas internetewww.migracija.lt
Darbo laikasI - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15. Pietų pertrauka: 11:30-12:15
Įmonės kodas188610666
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, L. Sapiegos g. 1
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šventaragio g. 2
Interneto svetainė:
Živilė Gureckienė Gytis Žvinys
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Veiklos organizavimo ir prevencijos skyriaus Migracijos poskyrio vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 27 17112 Tel. +370 5 27 19877
Faks. +370 5 27 18210
md.epis@vrm.lt gytis.zvinys@policija.lt