Apdorojama...

Šengeno trumpalaikės (C) vizos pratęsimas

Pateikiama informacija apie Šengeno trumpalaikės (C) vizos pratęsimą ir prašymas.

Kaina: 104 Lt valstybės rinkliava. Jeigu įstatymų nustatytais atvejais užsienietis atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos, jis privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, dėl kurių jis atleidžiamas nuo šios rinkliavos;

Priklauso grupėms

Skirta

Gyventojams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos
Užsienietis prašymą pratęsti Šengeno trumpalaikę vizą ir prie jo pridedamus dokumentus Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdybai, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui (toliau – vizų tarnyba) pateikia asmeniškai, išskyrus atvejus, kai užsieniečio prašymą pratęsti Šengeno trumpalaikę vizą gali pateikti užsieniečio įgaliotas asmuo, jei jis pateikia notarine ar jai prilyginta tvarka patvirtintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą bei jo kopiją ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
– Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (Žin., 2004, Nr. 73-2539).
– 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) (OL 2009 L243, p. 1).
– Dokumentų vizai gauti pateikimo, vizos išdavimo, panaikinimo, konsultavimosi,
bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais, komercinio tarpininko
akreditavimo ir kvietimo patvirtinimo tvarkos aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 1V-280/V-109
(Žin., 2004, Nr. 136-4961; 2011, Nr. 38-1832; 2012, Nr. 80-4194).
– Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2011 m.
rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-714/V-191 patvirtintas Lietuvos Respublikos
valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose užsieniečiams yra išduodamos
vizos, sąrašas (Žin., 2011, Nr. 121-5745)

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos valdyba (Vilnius,  Naugarduko g. 100, tel. 271 6444);

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius (Kaunas, Chemijos pr. 4 b, tel.: 30 3256; 30 3247; 30 3252);

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyrius (Klaipėda, Taikos pr. 63, tel.: 35 4626; 35 4684);

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Vilnius, L. Sapiegos g. 1, tel.: 271 7112; 271 7194; 271 8603; 271 8619; faks.: 271 8612; 271 8210).
Bendra informacija:
Adresas L. Sapiegos 1, LT-10312, Vilnius
Adresas internetewww.migracija.lt
Darbo laikasI - IV 7:30-16:30, V 7:30-15:15. Pietų pertrauka: 11:30-12:15
Įmonės kodas188610666
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, L. Sapiegos g. 1
Vilniaus m. sav., Vilnius, Šventaragio g. 2
Interneto svetainė:
Živilė Gureckienė Gytis Žvinys
Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešosios policijos valdybos Veiklos organizavimo ir prevencijos skyriaus Migracijos poskyrio vyriausiasis specialistas
Tel. +370 5 27 17112 Tel. +370 5 27 19877
Faks. +370 5 27 18210
md.epis@vrm.lt gytis.zvinys@policija.lt