Apdorojama...

Paslaugos, susijusios su kelių transporto veiklos licencijavimo dokumentais ir leidimais vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais

Teikiami prašymai išduoti, pratęsti, išduoti dublikatą, pakeisti kelių transporto veiklos licencijavimo dokumentus, gaunama informacija apie paslaugos teikimo būklę bei informacijos apie įmonėms išduotus kelių transporto veiklos licencijavimo dokumentus ir leidimus vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais.

Kaina: nemokama

Skirta

Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos transporto saugos administracija
Ši paslauga teikiama įmonėms, turinčioms Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos išduotą kurios nors rūšies kelių transporto veiklos licenciją, Europos Bendrijos licenciją ar Europos Bendrijos leidimą. Naudojantis šia paslauga galima: – pateikti elektroninį prašymą pakeisti kelių transporto veiklos licenciją, Europos Bendrijos licenciją ar Europos Bendrijos leidimą pasikeitus juose įrašytiems vežėjo duomenims; – pateikti elektroninį prašymą išduoti kelių transporto veiklos licencijos, Europos Bendrijos licencijos ar Europos Bendrijos leidimo dublikatą; – pateikti elektroninį prašymą išduoti kelių transporto veiklos licencijos kortelę, Europos Bendrijos licencijos kopiją ar Europos Bendrijos leidimo kopiją; – pateikti elektroninį prašymą pratęsti kelių transporto veiklos licencijos kortelės, Europos Bendrijos licencijos kopijos ar Europos Bendrijos leidimo kopijos galiojimą; – pateikti elektroninį prašymą išduoti kelių transporto veiklos licencijos kortelės, Europos Bendrijos licencijos kopijos ar Europos Bendrijos leidimo kopijos dublikatą; – pateikti elektroninį prašymą pakeisti kelių transporto veiklos licencijos kortelę, Europos Bendrijos licencijos kopiją ar Europos Bendrijos leidimo kopiją pasikeitus vežėjo ar kelių transporto priemonės duomenims, įrašytiems į licencijavimo dokumentą; – gauti informaciją apie paslaugos teikimo būklę; – gauti informaciją apie įmonei išduotus kelių transporto veiklos licencijavimo dokumentus; – gauti informaciją apie įmonei išduotus leidimus vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliais.
1992 m. kovo 26 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 881/92 dėl patekimo į rinką vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 370) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2002 m. kovo 1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 484/2002 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 6 tomas, p. 90); 1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 1 tomas, p. 306) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 11/98 (OL 2004 m. specialusis leidimas, 6 skyrius, 3 tomas, p. 62); Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772); Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 23 d. nutarimas Nr. 1170 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo“ (Žin., 1997, Nr. 97-2464); Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 2B-35 „Dėl Bendrijos leidimų ir Bendrijos licencijų bei jų kopijų išdavimo ir naudojimo tvarkos bei Keleivių vežimo savo sąskaita veiklos liudijimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 26-841); Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. birželio 9 d. įsakymas Nr. 2B-288 „Dėl Kelių transporto veiklos licencijavimo elektroninių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 68-3434).
Bendra informacija:
AdresasŠvitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius
Adresas internetehttp://www.vkti.gov.lt
Darbo laikasPirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Įmonės kodas188647255
Adresas Lietuvoje:
Vilniaus m. sav., Vilnius, Švitrigailos g. 42, LT-03209
Interneto svetainė:
(8 5) 278 5601, el. p.: vkti@vkti.gov.lt