Apdorojama...

Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų ro-ro keleivinių laivų atitikties specialiesiems stovumo reikalavimams įvertinimas ir liudijimo išdavimas

Ro-ro keleiviniai laivai turi atitikti specialiuosius stovumo reikalavimus (įvertinamas vandens, prisirinkusio ant ro-ro denio, poveikis ir bangų aukštis), kurie padidina tokio tipo laivų gyvybingumo užtikrinimo galimybę atsiradus apgadinimams po laivų susidūrimo.

Suteikimo trukmė: Gavusi iš laivo savininko (valdytojo) prašymą, Administracija jį per 10 dienų išnagrinėja ir nusprendžia, kas vykdys šio laivo apžiūrą: Administracija ar įgaliota klasifikacinė bendrovė. Jei apžiūrą atliko įgaliotoji klasifikacinė bendrovė, Administracija, gavusi ataskaitas, ne vėliau kaip per mėnesį laivą apžiūri pagal susisiekimo ministro nustatytą privalomų patikrinimų, užtikrinančių saugų keleivinių keltų ir greitaeigių keleivinių laivų valdymą, atlikimo tvarką ir nusprendžia, ar leisti tokį laivą eksploatuoti.

Kaina: nemokama

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis 1

Teikėjas

Lietuvos saugios laivybos administracija
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo.
Prašymas teikiamas laisva forma, kuriame nurodomi laivo duomenys (IMO Nr., pavadinimas). Prašyme gali būti nurodytas pageidavimas, kad apžiūras atliktų pripažintoji organizacija.
Jei vertinimas atliekamas bandymais - tada bandymų su laivo modeliais programa, kurioje nurodoma bandymų data ir vieta.
Jei vertinimas atliekamas skaičiavimais - tada Administracijos pripažintosios organizacijos skaičiavimai, patvirtinantys, kad ro-ro keleivinis laivas atitinka specialiuosius stovumo reikalavimus.
Aprobuota nepažeisto laivo stovumo informacija ir apgadinto laivo stovumo informacija, patvirtinanti, kad laivas atitinka jam taikomus reikalavimus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas).
Informacija apie keleivinį laivą, jo plaukiojimo rajoną - iš Lietuvos saugios laivybos administracijos Laivybos kontrolės skyriaus, J. Janonio 24, LT-92251 Klaipėda, www.msa.lt.
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. 3-197 „Dėl specialiųjų stovumo reikalavimų ro-ro keleiviniams laivams taikymo taisyklių patvirtinimo“.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Rimvydas Jakštas, Laivybos kontrolės skyriaus Valstybės vėliavos ir uosto kontrolės poskyrio vedėjas, tel. (8 46) 469 659, rimvydas.jakstas@msa.lt

Povilas Juozapavičius, Laivybos kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotojas, tel. (8 46) 469 657, povilas.juozapavicius@msa.lt

Linas Kasparavičius, Laivybos kontrolės skyriaus vedėjas, tel. (8 46) 469 663,  linas.kasparavicius@msa.lt
Bendra informacija:
Adresas J. Janonio g. 24, LT - 92251, Klaipėda
Adresas internetewww.msa.lt
Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
Įmonės kodas188781973
Adresas Lietuvoje:
Klaipėdos m. sav., Klaipėda, J. Janonio g. 24
Internetinė svetainė:
Vyr. referentas
Tel. (8 46) 469 602
Faks. (8 46) 469 600
msa@msa.lt