Apdorojama...

Duomenų perdavimo per VIISP paslauga

Duomenys per VIISP perduodami naudojantis saityno paslaugų (angl. Web Services) pagrindu sukurtais VIISP paslaugų gavėjų išoriniais komponentais, kurių sąrašas skelbiamas portale.

Kaina:nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Viešajam sektoriui
Verslo subjektams
Gyventojams

Interaktyvumo lygis3

Apdorojama...

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

VIISP portale teikiamos sekančios žiniatinkio paslaugos:

Duomenys per VIISP perduodami naudojantis saityno paslaugų (angl. Web Services) pagrindu sukurtais VIISP paslaugų gavėjų išoriniais komponentais, kurių sąrašas skelbiamas portale.

Žemiau pateikiami tinklinių paslaugų aprašymai, kurie šiuo metu pasiekiami per sistemos duomenų mainų platformą.

Registrų centras teikiamos žiniatinklio paslaugos

LIS žiniatinklio paslauga

Licencijas išduodančioms institucijoms  suteikti galimybę naudojant žiniatinklio paslaugą ieškoti, teikti ir peržiūrėti informaciją apie išduotas licencijas. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųstičia (PDF)
JAR išrašas (patalpintas 2017-10 mėn.)
Servisas pateikia išrašą apie JAR registruotą juridinį asmenį. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųstičia (PDF)

GetDetailedPersonInformation  (patalpintas 2017-10 mėn.)
Servisas skirtas gauti asmens duomenis iš Gyventojų registro. Žiniatinklio paslaugos sąvininkas - VĮ Registrų centras. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

TAAR-AISProxy  (patalpintas 2017-10 mėn.)
Servisas skirtas duomenų teikimui į Turto arešto aktų registrą. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųstičia (PDF)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikiamos žiniatinklio paslaugos

SkolaSodrai (atnaujintas 2014-04-28)
Servisas, leidžiantis patikrinti fizinio ir juridinio asmens įsiskolinimo būklę. Žiniatinklio paslaugos sąvininkas -Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti 
čia (PDF)

DraudimoLaikotarpiai2 (atnaujintas 2017-09 mėn.)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti teikti informaciją apie asmens draudimo laikotarpius. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

patikrintiLaikNdrFakta
Žiniatinklio paslauga, leidžianti patikrinti asmens laikinojo nedarbingumo faktą konkrečiai dienai. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

DraudLaikPasDraudeja   (atnaujintas 2017-09 mėn.)
Žiniatinklio paslauga, leidžiantis patikrinti, ar fizinis asmuo dirba pas užklausoje nurodytą draudėją. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

ApdrLikvid
Žiniatinklio paslauga, leidžiantis patikrinti, ar juridinis asmuo turi (turėjo) apdraustųjų. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

AsmuoDirba (atnaujintas 2017-09 mėn.)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti patikrinti, ar užklausos momentu fizinis asmuo dirba. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

AtleidimoPagrindas (patalpinta: 2016-04-27)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti gauti informacija apie fizinio asmens (apdraustojo) atleidimų iš darbo (tarnybos) pagrindus per nurodytą laikotarpį. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

DraudziamosiosPajamos (patalpinta: 2016-04-27)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti gauti informaciją apie fizinio asmens (apdraustojo) draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas per nurodytą laikotarpį. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

SocDraudimoLaikotarpiai (patalpinta: 2016-04-27)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti gauti informaciją apie fizinio asmens (apdraustojo) draudėją (-ius) ir visus valstybinio socialinio draudimo laikotarpius. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

DraudejoApdraustieji (patalpinta 2017-06-30)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti gauti informaciją apie draudėjo apdraustuosius (asmenis, apie kurių valstybinio socialinio draudimo pradžią yra pateiktas „Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią“ (1-SD pranešimas) per nurodytą laikotarpį). Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

PSDISkolaSodrai (patalpinta 2017-06-30)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti gauti informaciją apie fizinio asmens, savarankiškai mokančio privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau - PSDI), PSDI įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.
Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

Valstybinė mokeščių inspekcija prie Finansų ministerijos

MokaWS
Įmokų į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) surenkamąją sąskaitą duomenų paieškos tinklinė paslauga. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)           

VersloLiudijimuWS  
Žiniatinklio paslauga, leidžianti gauti fizinio asmens turimus ar turėtus verslo liudijimus ir individualios veiklos pažymas. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

VMI skolingumo patikrinimas (atnaujintas 2015-04-14)
Žiniatinklio paslauga, skirta paklausti VMI apie skolingumą valstybės biudžetui bei gauti iš VMI atsakymą .
Detalesnė specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

iSAF-WS (patalpinta 2017-11 mėn)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti teikti sinchroniniu būdu Sąskaitų faktūrų registrų ir PVM sąskaitų faktūrų registrų posistemio duomenisDetalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

iVAZ-WS (patalpinta 2017-11 mėn)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti teikti sinchroniniu būdu Važtaraščių duomenisDetalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

Lietuvos darbo birža

AIKOS WS
Servisas pateikia duomenis apie bedarbius bei laisvas darbo vietas  pagal įvairius grupavimo požymius. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)  

HRXMLIntegrationService
Suteikti galimybę komercinių įmonių bei Europos sąjungos šalių darbo biržų sistemoms ieškoti laisvų darbo vietų bei pageidavimų darbui bei Lietuvos darbdavių sistemoms suteikti būdus automatiškai komunikuoti su Lietuvos darbo biržos informacine sistema ir apsikeisti žmoniškuosius resursus liečiančiais duomenimis, sutvarkytais pagal HR-XML standartąDetalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamos žiniatinklio paslaugos

CheckConvictionStatus
Šis servisas leidžia patikrinti fizinio ar juridinio asmens duomenų buvimą Įtariamųjų kaltinamųjų ir nuteistųjų registro ir jo archyvo duomenų bazėje (toliau - ĮKNR). Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti
čia (PDF)

RequestCriminalRecords
Šis servisas leidžia užsakyti ĮKNR išrašą fiziniam ar juridiniam asmeniui. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

CheckCriminalRecordStatus
Šis servisas leidžia patikrinti užsakyto ĮKNR išrašo ruošimo būseną. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

GetCriminalRecord
Šis servisas leidžia gauti užsakyto ĮKNR išrašo asmeniui turinį. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teikiamos žiniatinklio paslaugos

ATPServiceProxy(test)
Testinė žiniatiklio paslauga, leidžianti patikrinti fizinio ar juridinio asmens turimus administracinės teisės pažeidimus.
Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Paieška ITPR (patalpintas:2016 m.)
Žiniatinklio paslauga, leidžianti pagal variklio numerį, korpuso numerį arba registro numerį patikrinti ar nurodytas laivas yra įrašytas ITPR kaip ieškomas/ neieškomas
Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Paieška INDR (patalpintas: 2016m.)

Žiniatinklio paslauga, leidžianti patikrinti ieškomas meno vertybes.
Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Švietimo informacinių technologijų centras

LicencijuWS
Ši žiniatinklio paslauga skirta asmens mokymo licencijos duomenims gauti. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

DiplomuWS
Ši žiniatinklio paslauga skirta asmens turimų diplomų informacijai gauti. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

SMPRWS
Ši žiniatinklio paslauga skirta mokymo programų sąrašui gauti. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

GetExportDataType12 (patalpinta: 2016-07-22)
Ši žiniatinklio paslauga skirta mokyklos, kurioje mokosi vaikas, pavadinimui pagal mokinio asmens kodą gauti. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

SMIRWebService (patalpinta: 2016-07-22)
Ši žiniatinklio paslauga skirta švietimo institucijų pavadinimams gauti. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Universal (patalpinta: 2016-07-22)
Ši žiniatinklio paslauga skirta teikti Studentų registro duomenis išorinėms sistemoms. Paslauga leidžia Studentų registro valdytojui sukurti skirtingus duomenų teikimo šablonus ir kiekviename iš jų nurodyti kokie duomenys pagal tą šabloną teikiami bei kokie galimi kreipinio parametrai. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Valstybės tarnybos departamentas

ExchangeService
Ši žiniatiklio paslauga skirta gauti ir teikti Valstybės tarnautojų registre kaupiamus duomenis. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

getLicencija
Ši žiniatinklio paslauga skirta patikrinti, ar ūkio subjektas turi reikiamą licenciją verstis keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis (KTP) už atlygį veikla ir kokia yra jos galiojimo būklė. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

getKopija
Ši žiniatinklio paslauga skirta patikrinti, ar ūkio subjektas, užsiimantis keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veikla, veiklai naudoja  licencijuotą KTP, t. y. ar KTP išduota licencijos kopija ir kokia yra jos galiojimo būklė. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

getLicencijosSuKopijomis
Ši žiniatinklio paslauga skirta patikrinti, ar ūkio subjektas, užsiimantis keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veikla, yra licencijuotas ir veiklai naudoja licencijuotas KTP, t. y. ar ūkio subjektas turi reikiamą licenciją, o veiklai naudojamos KTP – licencijos kopijas ir kokia yra šių licencijavimo dokumentų galiojimo būklė. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Vytauto Didžiojo universitetas

LKSSAISServices
Ši žiniatinklio paslauga skirta apjungti lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės IS teikiamas paslaugas, skirtas atlikti teksto analizę bei paiešką. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Lietuvos saugios laivybos administracija

VVLR-ws
Ši žiniatinklio paslauga skirta gauti laivų, registruotų Vidaus vandenų laivų registre (VVLR), duomenis.
Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Vilniaus universitetas


SMVS ws
Žiniatinklio paslauga skirta atlikti statistika paremtą mašininį vertimą anglų-lietuvių-anglų ir prancūzų-lietuvių-prancūzų kalbų poroms. SMVS API taiko metodus, būtinus paprastam formatuotam tekstui versti, vertimui pateikti ir prieigai prie SMVS sistemų gauti. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kuriamos žiniatinklio paslaugos

NDNT lab ws
NDNT duomenų teikimas apie asmenis, turinčius regos negalią. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

NDNT vsf ws
Duomenų teikimas apie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje priimtus sprendimus asmeniui dėl darbingumo lygio arba neįgalumo lygio nustatymo. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

NDNT AutoCardService (patalpintas:2016-07-18)
Servisas skirtas  gauti duomenis iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos
 
MasinistaiServisas ws (patalpinta: 2016-02-04)
Žiniatinklio paslauga, skirta teikti VGI registro duomenis apie traukinio mašinistus. Detalesnę žiniatinklio paslaugos specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos žiniatinklio paslaugos

Registras ws (patalpinta: 2016-04-14)
Servisas skirtas gauti duomenis iš Maisto informacinės sistemos. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos kuriamos žiniatinklio paslaugos

checkProjectWS (patalpinta: 2017-01-26)
Žiniatinklio paslauga, skirta projektą tikrinančioms institucijoms gauti savo institucijai skirtus projektus tikrinimams atlikti bei rezultatams pateikti. Detalesnę žiniatinklio paslaugos specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

orgStructWS (patalpinta: 2017-01-26)
Žiniatinklio paslauga, skirta gauti identifikatorius institucijų naudotojų ir jų pavaldžių institucijų, kurių identifikatorius galima naudoti priskirtų projektus tikrinimui ir rezultatų teikimui. Detalesnę žiniatinklio paslaugos specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie ŪM
RISR_registrai (patalpinta: 2018-11-11)
Žiniatinklio paslauga, skirta gauti informaciją iš registrai.lt  (RISR) kompiuteriniu formatu.  Ši žinatinklio paslaugas skirta tik duomenų skaitymui. Detalesnę žiniatinklio paslaugos specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro kuriamos žiniatinklio paslaugos

TSMPR (patalpinta: 2017-01-26)
Žiniatinklio paslauga, skirta  gauti fizinio ar juridinio asmens transporto priemonių, priekabų informaciją. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

ŪŪR (patalpinta: 2017-01-26)
Žiniatinklio paslauga, skirta gauti informaciją apie fizinio asmens ūkį. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

ŽŪKVR (patalpinta: 2017-01-26)
Žiniatinklio paslauga, skirta gauti žemės valdų duomenis. Detalesnę specifikaciją galite atsisiųsti čia (PDF)

Teisinis pagrindas paslaugos teikimui:
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas DĖL VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SĄVEIKUMO PLATFORMOS TVARKYTOJO TEIKIAMŲ BENDRO NAUDOJIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PRIEMONIŲ PASLAUGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

 
Rekomendacijos, kurias turėtų tenkinti išorinės sistemos žiniatinklio paslauga (Web Service), norint ją pajungti į VIISP duomenų mainų platformą:
- turi būti atlikta žiniatinklio paslaugos patikra pagal WS-I (angl. Web Services Interoperability) standartą;
- duomenims teikti turi būti naudojamas XML (angl. Extensible Markup Language) formatas;
- duomenims teikti turi būti naudojamas vieningas duomenų teikimo protokolas SOAP 1.1 (angl. Simple Object Access Protocol) ir išimčių valdymo taisyklės;
- turi būti parengtas žiniatinklio paslaugos aprašas naudojant WSDL (angl. Web Services Description Language) schemą;
- duomenų teikimo sauga turi būti įgyvendinama vadovaujantis WS-S (angl. Web Services Security) standartu.
 
Duomenų mainų platforma užtikrina perduodamų duomenų formatų keitimą (jeigu toks reikalingas) ir šių duomenų perdavimą kitoms valstybės informacinėms sistemoms ir registrams. Duomenų mainų platforma taip pat naudojama duomenų mainams su VIISP veiklos procesų varikliu užtikrinti.


Duomenų mainų platformoje realizuoti šie papildomi duomenų mainų valdymo funkcionalumai:
  • E. paslaugų maršrutizavimas. Šis komponentas užtikrina duomenų perdavimą tarp e. paslaugos teikimo formų, įgyvendinančių e. paslaugų gavėjų sąsają ir šių e. paslaugų teikimą įgyvendinančių veiklos procesų. Veiklos procesams, realizuotiems ne VIISP aplinkoje, rengiamos duomenų mainų sąsajos, užtikrinančios informacijos mainus su nutolusia valstybės informacine sistema, kurioje yra vykdomi e. paslaugų teikimo procesai. Duomenų mainų sąsajos realizuojamos laikantis nustatyto protokolo.
  • Duomenų transformavimas. VIISP tvarkytojo darbuotojams prieinamas komponentas, leidžiantis keisti perduodamų duomenų mainų paketų formatą siekiant užtikrinti duomenų mainus vykdančių sistemų tarpusavio suderinamumą (pakeisti naudojamus protokolus, schemas).
  • Krūvio paskirstymas. Duomenų mainų platformos priemonės leidžia nustatyti vieną ar daugiau konkrečią e. paslaugą realizuojančių saityno (žiniatinklio) paslaugų, tokiu būdu paskirstant didelius užklausų srautus tarp keleto techninių išteklių.
  • Stebėsena. Integruotos stebėsenos priemonės leidžia stebėti ir žurnalizuoti individualių duomenų mainų komponentų veikimą ir perduodamus informacijos srautus.

Apdorojama...

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

   Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
   Informacinių technologijų sprendimų skyriaus patarėjas
   Tomas Sakalauskas
   tel. +370 693 45 184

Paslaugos teikėjo kontaktai

 

Institucijos, norėdamos pasinaudoti institucijoms teikiama VIISP paslauga, turi sudaryti su IVPK VIISP paslaugų teikimo sutartį. Sutarties projektas institucijai pateikiamas kaip paslaugos užsakymo rezultatas. 


Paslaugą įstaigos vardu gali užsakyti :

- Įstaigos vadovas;
- Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo;
- Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta inicijuoti paslaugos užsakymą.

Paslaugos teikimo sutartį įstaigos vardu gali pasirašyti:

- Įstaigos vadovas;
- Įgaliotas asmuo, jei įgaliojimas pateiktas IVPK ir įgaliojime yra nurodytas bent vienas identifikatorius, leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti įgaliotąjį asmenį (pvz. tarnautojo kodas Tarnautojų registre, asmens kodas).


Bendra VIISP paslaugų užsakymo tvarka

Paslaugos užsakymo iniciatorius portale www.epaslaugos.lt pasirenka meniu punktą „Viešajam sektoriui“ ir pažymi kairiame lango meniu punktą „Rodyti tik VIISP teikiamas paslaugas“. Tarp atrinktų paslaugų pasirenka reikalingą paslaugą pvz. „Elektroninė dokumentų valdymo paslauga eDVS“. Nuspaudus mygtuką  „Užsakyti“ inicijuojamas paslaugos užsakymas.  
 
UŽSAKYMAS. Užpildžius paslaugos užsakymo formą sugeneruojama VIISP paslaugų teikimo sutartis su priedais arba tik priedas, jei sutartis jau pasirašyta anksčiau. Asmuo, užsakęs paslaugą, gali parsisiųsti abu dokumentus ir įstaigoje nustatyta vidine tvarka juos suderinti. Jei įstaigos atsakingi darbuotojai turi pateiktam dokumentui pastabų,  jos turi būti įrašytos kaip komentarai į sugeneruotą dokumentą.
 
DERINIMAS. Paslaugą užsakęs asmuo, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, prie užsakytų paslaugų ras „Vidinio derinimo užduotį“. Jei įstaiga pastabų neturi, pažymėkite „Sutarčiai pastabų nėra“ ir patvirtinkite, jei pastabų turite, pažymėkite „Sutarčiai pastabų turime“ ir atidarytame lange prisekite dokumentus su pataisytais duomenimis ir pateiktais komentarais.
 
Toliau dokumentas automatiškai pateikiamas VIISP tvarkytojui (IVPK), kur Jūsų pateiktos pastabos bus peržiūrėtos ir įvertintos. Sutartyje atlikus pakeitimus (jei tai būtina) bus sugeneruota „pasirašymo užduotis“ Jūsų įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašymui. Apie šią užduotį vadovas bus informuojamas elektroniniu paštu ir pranešimu portale. 
 
PASIRAŠYMAS. Vadovas, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, dešiniame viršutiniame kampe mato savo vardą ir pavardę tiek naudotojo, tiek atstovaujamo asmens vietoje. Norint atstovauti kitą (fizinį ar juridinį) asmenį, reikia nuspausti nuorodą atstovaujamas asmuo ir atsivėrusiame lange įrašyti juridinio asmens kodą bei nuspausti mygtuką Atstovauti. Sistema automatiškai patikrins Jūsų duomenis Juridinių asmenų registre ir esant teigiamam atsakymui suteiks Jums visas teises atstovauti Juridinį asmenį tiek portale www.epaslaugos.lt, tiek kituose portaluose, kurių nuorodos ar paslaugų nuorodos skelbiamos portale. Nuspaudus mygtuką Mano kortelė Jūs atsidursite institucijos erdvėje, kur rasite pranešimą, taip pat Jums bus pateikta sutarties pasirašymo užduotis. 
Pasirašyti sutartį galima su bet kuria elektronine pasirašymo priemone. Patariame pasirašyti naudojant naršyklę Mozilla arba Google chrome.

Teisės aktai:
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos tvarkytojo teikiamų bendro naudojimo informacinių technologijų priemonių paslaugų aprašas
 

Detaliau