Apdorojama...

Programinės įrangos licencijų valdymo paslauga PĮLV

Centralizuoto programinės įrangos licencijų valdymo paslauga (toliau - PĮLV) - centralizuota VIISP paslaugų gavėjų programinės įrangos licencijų, tiekėjų ir paskirties duomenų tvarkymo, pirkimo sutarčių valdymo, diegimo / pašalinimo fakto duomenų tvarkymo, naudojimo stebėsenos duomenų tvarkymo ir techninės įrangos, į kurią įdiegta naudojama licencinė programinė įranga, duomenų tvarkymo funkcionalumus užtikrinanti paslauga.

Paslauga teikiama valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurios PĮLV srityje tvarkys duomenis apie jų disponuojamos programinės įrangos licencijas.

Kaina:nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Verslo subjektams
Gyventojams
Viešajam sektoriui

Interaktyvumo lygis3

Apdorojama...

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Centralizuoto programinės įrangos licencijų valdymo paslauga (toliau - PĮLV) - centralizuota VIISP paslaugų gavėjų programinės įrangos licencijų, tiekėjų ir paskirties duomenų tvarkymo, pirkimo sutarčių valdymo, diegimo / pašalinimo fakto duomenų tvarkymo, naudojimo stebėsenos duomenų tvarkymo ir techninės įrangos, į kurią įdiegta naudojama licencinė programinė įranga, duomenų tvarkymo funkcionalumus užtikrinanti paslauga.
Programinės įrangos valdymo funkcionalumas leidžia institucijai tvarkyti duomenis visame programinės įrangos valdymo gyvavimo cikle, t. y.:
  • Programinės įrangos licencijų duomenų tvarkymas;
  • Programinės įrangos pirkimo sutarčių valdymas;
  • Programinės įrangos tiekėjų duomenų tvarkymas;
  • Programinės įrangos paskirties duomenų tvarkymas;
  • Programinės įrangos instaliavimo / išinstaliavimo fakto duomenų tvarkymas;
  • Techninės įrangos, į kurią įdiegta naudojama licencinė programinė įranga, duomenų tvarkymas;
  • Programinės įrangos naudojimo stebėsenos duomenų tvarkymas;
  • Įvairių statistinių ir analitinių ataskaitų (licencijų panaudojimo, paskirties, tipų, galiojimo terminų, palaikymo, kaštų ir kt.) rengimas. Ataskaitos bus rengiamos dviejų lygių – institucijos apimtyje ir konsoliduotos visų institucijų ar pasirinkto jų kiekio. Ataskaitos būtų rengiamos pagal atskirus programinės įrangos tipus, rūšis, įsigijimo būdus ar kitokius pasirinktus parametrus;
  • Naudotojų administravimas (žinynų tvarkymas, naudotojų registravimas ir rolių suteikimas, ir pan.).

Paslauga teikiama valstybės ir savivaldybių institucijoms, kurios PĮLV srityje tvarkys duomenis apie jų disponuojamos programinės įrangos licencijas.


PILV naudojimosi instrukcijos
VIISP naudotojo instrukcija

Apdorojama...

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Sutarčių derinimo klausimais ir duomenų apie licencijas įvedimo klausimais konsultacijas teikia:

Informacinių technologijų sprendimų skyriaus vyr. specialistė
Šarūnė Cijūnėlytė
+370 618 21 477

Paslaugos teikėjo kontaktai

 

Institucijos, norėdamos pasinaudoti institucijoms teikiama VIISP paslauga, turi sudaryti su IVPK VIISP paslaugų teikimo sutartį. Sutarties projektas institucijai pateikiamas kaip paslaugos užsakymo rezultatas. 


Paslaugą įstaigos vardu gali užsakyti :

- Įstaigos vadovas;
- Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo;
- Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta inicijuoti paslaugos užsakymą.

Paslaugos teikimo sutartį įstaigos vardu gali pasirašyti:

- Įstaigos vadovas;
- Įgaliotas asmuo, jei įgaliojimas pateiktas IVPK ir įgaliojime yra nurodytas bent vienas identifikatorius, leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti įgaliotąjį asmenį (pvz. tarnautojo kodas Tarnautojų registre, asmens kodas).


Bendra VIISP paslaugų užsakymo tvarka

Paslaugos užsakymo iniciatorius portale www.epaslaugos.lt pasirenka meniu punktą „Viešajam sektoriui“ ir pažymi kairiame lango meniu punktą „Rodyti tik VIISP teikiamas paslaugas“. Tarp atrinktų paslaugų pasirenka reikalingą paslaugą pvz. „Elektroninė dokumentų valdymo paslauga eDVS“. Nuspaudus mygtuką  „Užsakyti“ inicijuojamas paslaugos užsakymas.  
 
UŽSAKYMAS. Užpildžius paslaugos užsakymo formą sugeneruojama VIISP paslaugų teikimo sutartis su priedais arba tik priedas, jei sutartis jau pasirašyta anksčiau. Asmuo, užsakęs paslaugą, gali parsisiųsti abu dokumentus ir įstaigoje nustatyta vidine tvarka juos suderinti. Jei įstaigos atsakingi darbuotojai turi pateiktam dokumentui pastabų,  jos turi būti įrašytos kaip komentarai į sugeneruotą dokumentą.
 
DERINIMAS. Paslaugą užsakęs asmuo, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, prie užsakytų paslaugų ras „Vidinio derinimo užduotį“. Jei įstaiga pastabų neturi, pažymėkite „Sutarčiai pastabų nėra“ ir patvirtinkite, jei pastabų turite, pažymėkite „Sutarčiai pastabų turime“ ir atidarytame lange prisekite dokumentus su pataisytais duomenimis ir pateiktais komentarais.
 
Toliau dokumentas automatiškai pateikiamas VIISP tvarkytojui (IVPK), kur Jūsų pateiktos pastabos bus peržiūrėtos ir įvertintos. Sutartyje atlikus pakeitimus (jei tai būtina) bus sugeneruota „pasirašymo užduotis“ Jūsų įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašymui. Apie šią užduotį vadovas bus informuojamas elektroniniu paštu ir pranešimu portale. 
 
PASIRAŠYMAS. Vadovas, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, dešiniame viršutiniame kampe mato savo vardą ir pavardę tiek naudotojo, tiek atstovaujamo asmens vietoje. Norint atstovauti kitą (fizinį ar juridinį) asmenį, reikia nuspausti nuorodą atstovaujamas asmuo ir atsivėrusiame lange įrašyti juridinio asmens kodą bei nuspausti mygtuką Atstovauti. Sistema automatiškai patikrins Jūsų duomenis Juridinių asmenų registre ir esant teigiamam atsakymui suteiks Jums visas teises atstovauti Juridinį asmenį tiek portale www.epaslaugos.lt, tiek kituose portaluose, kurių nuorodos ar paslaugų nuorodos skelbiamos portale. Nuspaudus mygtuką Mano kortelė Jūs atsidursite institucijos erdvėje, kur rasite pranešimą, taip pat Jums bus pateikta sutarties pasirašymo užduotis. 
Pasirašyti sutartį galima su bet kuria elektronine pasirašymo priemone. Patariame pasirašyti naudojant naršyklę Mozilla arba Google chrome.

Teisės aktai:
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos tvarkytojo teikiamų bendro naudojimo informacinių technologijų priemonių paslaugų aprašas
 

Detaliau