Apdorojama...

Įskiepis ADOC ir PDF-LT formatų el. dokumentų formavimui ir tikrinimui vykdyti (EDVS paslaugos sudėtinė dalis)

Įskiepis suteikia galimybę naudotojui formuoti elektroninius dokumentus, atitinkančius specifikaciją ADOC-V1.0/ ADOC-V2.0 ir PDF-LT-V1.0, tikrinti elektroninio dokumento atitikimą specifikacijoms bei spausdinti elektroninio dokumento nuorašą. 

Kaina:nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Skirta

Viešajam sektoriui
Verslo subjektams
Gyventojams

Interaktyvumo lygis3

Apdorojama...

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Elektroninė dokumentų valdymo paslauga įskiepių funkcionalumui ADOC ir PDF-LT formatų el. dokumentų formavimui ir tikrinimui vykdyti 
 
Užsakius paslaugą ir pasirašius sutartį (pasirašymo procedūra vykdoma portale www.epaslaugos.lt) institucijai suteikiamos prieigos teisės prie ADOC/PDF elektroninio dokumento formavimo failų kuriuos sudaro Licencija ir Elektroninių dokumentų formavimo biblioteka. Nuorodos į failus galioja ir yra aktyvios visą sutarties galiojimo laikotarpį. Išleidus naują bibliotekos versiją naudotojai informuojami elektroniniu paštu sutartyje nurodytais kontaktais. Licencijos failas lieka galioti visą sutarties galiojimo laikotarpį ir nėra keičiamas. 
 
Naudotojui draudžiama atgaminti, dekompiliuoti, perdirbti (išskyrus kai tai būtina VIISP paslaugų gavėjo veiklos tęstinumo užtikrinimo tikslu ar elektroninių dokumentų formavimo ir tikrinimo bibliotekų funkcionalumo įskiepio ir VIISP paslaugų gavėjo naudojamos techninės ir/ar programinės įrangos suderinamumo tikslu), platinti ar kurti išvestinius produktus iš bet kurios programinės įrangos, informacijos ar kitų produktų/paslaugų, kurie VIISP paslaugų gavėjui taps prieinami naudojantis šia paslauga.

Įskiepio paslauga gali naudotis: Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigos ir įmonės (taip, kaip šį sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme). eDVS neatlygintinai gali naudotis šių teisinių formų juridiniai asmenys: biudžetinės įstaigos, valstybės įmonės, viešosios įstaigos (kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė).

Apdorojama...

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

Informacinių tecnologijų sprendimų skyriaus vyr. specialistė
Šarūnė Cijūnėlytė 
Tel. +370 618 21 477
El. p. sarune.cijunelyte@ivpk.lt

Paslaugos teikėjo kontaktai

 

Institucijos, norėdamos pasinaudoti institucijoms teikiama VIISP paslauga, turi sudaryti su IVPK VIISP paslaugų teikimo sutartį. Sutarties projektas institucijai pateikiamas kaip paslaugos užsakymo rezultatas. 


Paslaugą įstaigos vardu gali užsakyti :

- Įstaigos vadovas;
- Įstaigos vadovo įgaliotas asmuo;
- Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta inicijuoti paslaugos užsakymą.

Paslaugos teikimo sutartį įstaigos vardu gali pasirašyti:

- Įstaigos vadovas;
- Įgaliotas asmuo, jei įgaliojimas pateiktas IVPK ir įgaliojime yra nurodytas bent vienas identifikatorius, leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti įgaliotąjį asmenį (pvz. tarnautojo kodas Tarnautojų registre, asmens kodas).


Bendra VIISP paslaugų užsakymo tvarka

Paslaugos užsakymo iniciatorius portale www.epaslaugos.lt pasirenka meniu punktą „Viešajam sektoriui“ ir pažymi kairiame lango meniu punktą „Rodyti tik VIISP teikiamas paslaugas“. Tarp atrinktų paslaugų pasirenka reikalingą paslaugą pvz. „Elektroninė dokumentų valdymo paslauga eDVS“. Nuspaudus mygtuką  „Užsakyti“ inicijuojamas paslaugos užsakymas.  
 
UŽSAKYMAS. Užpildžius paslaugos užsakymo formą sugeneruojama VIISP paslaugų teikimo sutartis su priedais arba tik priedas, jei sutartis jau pasirašyta anksčiau. Asmuo, užsakęs paslaugą, gali parsisiųsti abu dokumentus ir įstaigoje nustatyta vidine tvarka juos suderinti. Jei įstaigos atsakingi darbuotojai turi pateiktam dokumentui pastabų,  jos turi būti įrašytos kaip komentarai į sugeneruotą dokumentą.
 
DERINIMAS. Paslaugą užsakęs asmuo, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, prie užsakytų paslaugų ras „Vidinio derinimo užduotį“. Jei įstaiga pastabų neturi, pažymėkite „Sutarčiai pastabų nėra“ ir patvirtinkite, jei pastabų turite, pažymėkite „Sutarčiai pastabų turime“ ir atidarytame lange prisekite dokumentus su pataisytais duomenimis ir pateiktais komentarais.
 
Toliau dokumentas automatiškai pateikiamas VIISP tvarkytojui (IVPK), kur Jūsų pateiktos pastabos bus peržiūrėtos ir įvertintos. Sutartyje atlikus pakeitimus (jei tai būtina) bus sugeneruota „pasirašymo užduotis“ Jūsų įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašymui. Apie šią užduotį vadovas bus informuojamas elektroniniu paštu ir pranešimu portale. 
 
PASIRAŠYMAS. Vadovas, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, dešiniame viršutiniame kampe mato savo vardą ir pavardę tiek naudotojo, tiek atstovaujamo asmens vietoje. Norint atstovauti kitą (fizinį ar juridinį) asmenį, reikia nuspausti nuorodą atstovaujamas asmuo ir atsivėrusiame lange įrašyti juridinio asmens kodą bei nuspausti mygtuką Atstovauti. Sistema automatiškai patikrins Jūsų duomenis Juridinių asmenų registre ir esant teigiamam atsakymui suteiks Jums visas teises atstovauti Juridinį asmenį tiek portale www.epaslaugos.lt, tiek kituose portaluose, kurių nuorodos ar paslaugų nuorodos skelbiamos portale. Nuspaudus mygtuką Mano kortelė Jūs atsidursite institucijos erdvėje, kur rasite pranešimą, taip pat Jums bus pateikta sutarties pasirašymo užduotis. 
Pasirašyti sutartį galima su bet kuria elektronine pasirašymo priemone. Patariame pasirašyti naudojant naršyklę Mozilla arba Google chrome.

Teisės aktai:
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos tvarkytojo teikiamų bendro naudojimo informacinių technologijų priemonių paslaugų aprašas
 

Detaliau