Apdorojama...

Elektroninio katalogo paslauga Tiekėjui

Elektroninio katalogo paslauga Tiekėjui suteikia galimybę Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų (IRT paslaugų) įsigijimo kataloge (Elektroninis katalogas) teikti savo pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu ir laimėti užsakymą.
Tiekėjas, su kuriuo sudaryta preliminarioji sutartis, norėdamas naudotis Elektroninio katalogo paslauga, turi šią paslaugą užsakyti Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt. Paslauga pradedama teikti po sutarties dėl Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo pasirašymo.

Kaina:nemokama

Norėdami pasitikrinti užsakytos paslaugos būseną,prisijunkite

Priklauso grupėms

Skirta

Viešajam sektoriui
Verslo subjektams
Gyventojams

Interaktyvumo lygis4

Apdorojama...

Teikėjas

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Ūkio ministerijos

Elektroninio katalogo paslauga Tiekėjui suteikia galimybę Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų (IRT paslaugų) įsigijimo kataloge (Elektroninis katalogas) teikti kainos pasiūlymus IRT paslaugai atnaujinto varžymosi metu ir laimėti IRT paslaugos teikimo užsakymą.
Tiekėjas, su kuriuo sudaryta preliminarioji sutartis, norėdamas naudotis Elektroninio katalogo paslauga, turi šią paslaugą užsakyti per portalą www.epaslaugos.lt. Paslauga pradedama teikti po sutarties dėl Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo pasirašymo. Elektroninis katalogas prieinamas šiame Elektroninių  valdžios vartų portale (www.epaslaugos.lt), srityje „Centralizuoti viešieji pirkimai“.
Tiekėjai, norėdami naudotis Elektroninio katalogo paslauga Tiekėjui, turi šią paslaugą užsakyti paspaudus mygtuką „Užsakyti“. Paslauga pradedama teikti po sutarties dėl Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo pasirašymo.
Elektroninio katalogo paslaugą užsakyti gali tik Tiekėjas, su kuriuo yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl IRT paslaugos teikimo. Pasirašius sutartį, Tiekėjas galės teikti savo pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu ir laimėti užsakymą bei sudaryti pagrindinę sutartį su perkančiąja organizacija.

Įstaigos, norėdamos pasinaudoti Elektroninio katalogo paslauga, turi sudaryti Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo sutartį su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos (IVPK). Sutarties projektas įstaigai suformuojamas ir pateikiamas užsakius paslaugą. Elektroninio katalogo paslauga Tiekėjui užsakoma paspaudus mygtuką „Užsakyti“.

Elektroninio katalogo paslaugą įstaigos vardu gali užsakyti:

- Įstaigos vadovas;
- Įstaigos darbuotojas, kuriam pavesta inicijuoti  paslaugos užsakymą.

Elektroninio katalogo paslaugos teikimo sutartį įstaigos vardu gali pasirašyti:

- Įstaigos vadovas;
- Įgaliotas vadovo asmuo, jei įgaliojimas pateiktas IVPK ir įgaliojime yra nurodytas bent vienas identifikatorius, leidžiantis vienareikšmiškai nustatyti įgaliotąjį asmenį (pvz. tarnautojo kodas Tarnautojų registre, asmens kodas). Šio asmens duomenys ir įgaliojimas pateikiamas paslaugos užsakymo metu.

Bendra Elektroninio katalogo paslaugos užsakymo tvarka
Nuspaudus mygtuką  „Užsakyti“ inicijuojamas paslaugos užsakymas ir pradedama pildyti užsakymo forma.  
 
Užpildžius paslaugos užsakymo formą suformuojama Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo sutartis ir netrukus užsakęs asmuo gauna pranešimą elektroniniu paštu ir sutarties vidinio derinimo užduotį, kuri  prieinama „Savitarnos“ srityje. Asmuo gali parsisiųsti dokumentus ir įstaigoje nustatyta vidine tvarka juos suderinti. 
Jei įstaiga pastabų neturi, pažymėkite „Sutarčiai pastabų nėra“ ir patvirtinkite. Jei sutarčiai pastabų turite, pažymėkite „Sutarčiai pastabų turime“ ir įrašykite jas prie sutarties projekto esančiame pastabų laukelyje ir pridėkite sutarties projektą su patikslinimais.
 
Toliau dokumentas automatiškai pateikiamas IVPK, kur Jūsų pateiktos pastabos bus peržiūrėtos ir įvertintos. Sutartyje atlikus  pakeitimus (jei tai būtina) bus sugeneruota „pasirašymo užduotis“ Jūsų įstaigos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašyti. Apie šią užduotį įstaigos vadovas bus informuojamas elektroniniu paštu ir pranešimu portale savitarnos srityje „Savitarna“. 
 
Įstaigos vadovas, prisijungęs prie portalo www.epaslaugos.lt, dešiniame viršutiniame kampe matys savo vardą ir pavardę tiek naudotojo, tiek atstovaujamo asmens vietoje. Norint atstovauti kitą (fizinį ar juridinį) asmenį, reikia nuspausti nuorodą „atstovaujamas asmuo“ ir atsivėrusiame  lange įrašyti juridinio asmens kodą bei nuspausti mygtuką „Atstovauti“. Sistema automatiškai sutikrins Jūsų duomenis su Juridinių asmenų registru ir, esant teigiamam atsakymui, suteiks Jums visas teises atstovauti Juridinį asmenį tiek portale www.epaslaugos.lt, tiek kituose portaluose, kurių nuorodos ar paslaugų nuorodos skelbiamos Elektroninių valdžios vartų portale. Paspaudus mygtuką  „Savitarna“ Jūs atsidursite įstaigos erdvėje, kurioje rasite pranešimą, kad Jums pateikta sutarties pasirašymo užduotis. 
 
Pasirašyti sutartį galima su bet kuria elektronine pasirašymo priemone. Atkreipiame dėmesį, kad geriausiai tai daryti su naršyklėmis Mozilla arba su Google chrome.
 

Apdorojama...

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Eglė Graužinytė
Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistė
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Tel. (8 618) 19 159
el. p. egle.grauzinyte@ivpk.lt 
www.ivpk.ltwww.epaslaugos.lt

Renata Marmienė
Vertinimo ir stebėsenos skyriaus vyr. specialistė
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos
Tel. (8 618) 43 017
el. p. renata.marmiene@ivpk.lt 
www.ivpk.ltwww.epaslaugos.lt

Paslaugos teikėjo kontaktai

 

Elektroninio katalogo paslauga Tiekėjui suteikia galimybę Centralizuotų viešųjų pirkimų informacinių ir ryšių technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų (IRT paslaugų) įsigijimo kataloge (Elektroninis katalogas) teikti savo pasiūlymus atnaujinto varžymosi metu ir laimėti užsakymą.
Tiekėjas, su kuriuo sudaryta preliminarioji sutartis, norėdamas naudotis Elektroninio katalogo paslauga, turi šią paslaugą užsakyti Elektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt. Paslauga pradedama teikti po sutarties dėl Elektroninio katalogo paslaugos naudojimo pasirašymo.

Detaliau