Viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Paieška

Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 370
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Kelių transporto priemonių registravimo paslauga

Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų portalas.

VĮ Regitra

Prašymų išduoti su statyba susijusius dokumentus teikimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims atstovaujantiems fiziniams asmenims sudaryta galimybė, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt ir atlikus autentifikaciją, nuotoliniu būdu pateik...

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Žemės ūkio paraiškų priėmimo informacinė svetainė

Paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų, tiesiogines išmokas už mėsinius galvijus ir (arba) už mėsines avis ir paramą už plotu...

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema (ALIS)

Išduodami elektroniniai aplinkosaugos leidimai.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Teistumo (neteistumo) pažymos užsakymas, peržiūra ir išdavimas

Fiziniams asmenims sudaryta galimybė, atlikus autentifikaciją, elektroniniu būdu pateikti prašymą išduoti pažymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Elektroninių paslaugų svetainė „e. VKTI“

-

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Informacija apie Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai

Pareiškėjai ir paramos gavėjai informaciniame portale gali ieškoti informacijos apie savo pateiktas paraiškas ir jų būklę Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informacinėse sistemose. Informaciniame...

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

VMI elektroninių paslaugų portalas

Galimybė naudotis Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis: prisijungti prie Mano VMI, Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), Akcizų informacinės sistemos (AIS), Elek...

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Kvietimo užsieniečiui atvykti į Lietuvą patvirtinimas

Fizinis arba juridinis asmuo gali elektroniniu būdu teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui pateikti prašymą patvirtinti kvietimą, peržiūrėti ir atspausdinti informaciją apie patvirtintą...

Teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai

Vilniaus miesto savivaldybės elektroninės paslaugos

Ši paslauga leidžia identifikuotis Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų portale.

Vilniaus miesto savivaldybė

Rodoma: 1 - 10 iš 370
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...