Paieška

Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 406
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Kelių transporto priemonių registravimo paslauga

Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų portalas.

VĮ Regitra

Prašymų išduoti su statyba susijusius dokumentus teikimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims atstovaujantiems fiziniams asmenims sudaryta galimybė, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt ir atlikus autentifikaciją, nuotoliniu būdu pateik...

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Teistumo (neteistumo) pažymos užsakymas, peržiūra ir išdavimas

Fiziniams asmenims sudaryta galimybė, atlikus autentifikaciją, elektroniniu būdu pateikti prašymą išduoti pažymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Žemės ūkio paraiškų priėmimo informacinė svetainė

Paraiškos gauti: 1) paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones; 2) paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones; 3) tiesiogines išmokas už žemė...

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema (ALIS)

Išduodami elektroniniai aplinkosaugos leidimai.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Elektroninių paslaugų svetainė „e. VKTI“

-

Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

Informacija apie Europos Sąjungos ir nacionalinę paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai

Pareiškėjai ir paramos gavėjai informaciniame portale gali ieškoti informacijos apie savo pateiktas paraiškas ir jų būklę Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informacinėse sistemose. Informaciniame...

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Kvietimo užsieniečiui atvykti į Lietuvą patvirtinimas

Fizinis arba juridinis asmuo gali elektroniniu būdu teritorinės policijos įstaigos migracijos padaliniui pateikti prašymą patvirtinti kvietimą, peržiūrėti ir atspausdinti informaciją apie patvirtintą...

Teritorinių policijos įstaigų migracijos padaliniai

Statistinių verslo duomenų parengimas ir perdavimas

Galimybė ūkio subjektams, atrinktiems dalyvauti statistiniuose tyrimuose, parengti ir pateikti statistinius duomenis Lietuvos statistikos departamentui elektroniniu būdu, bei gauti informaciją apie j...

Lietuvos statistikos departamentas

VMI elektroninių paslaugų portalas

Galimybė naudotis Valstybinės mokesčių inspekcijos teikiamomis elektroninėmis paslaugomis: prisijungti prie Mano VMI, Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), Akcizų informacinės sistemos (AIS), Elek...

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Rodoma: 1 - 10 iš 406
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...