Viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Paieška

Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 466
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Kelių transporto priemonių registravimo paslauga

Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų portalas.

VĮ Regitra

Prašymų išduoti su statyba susijusius dokumentus teikimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims atstovaujantiems fiziniams asmenims sudaryta galimybė, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt ir atlikus autentifikaciją, nuotoliniu būdu pateik...

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Dokumentų į konkursus ar pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas pateikimas

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse ar pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje prašymus įstaigoms turi teikti per Atrankos modulio savitarną. Paskyroje yra galimybė stebėti pateikto prašymo būseną...

Valstybės tarnybos departamentas

Žemės ūkio paraiškų priėmimo informacinė svetainė

Paraiškos gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, tiesiogines išmokas už baltąjį cukrų, tiesiogines išmokas už mėsinius galvijus ir (arba) už mėsines avis ir paramą už plotu...

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras

Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos gyventojams

Asmuo įregistruojamas darbo biržoje (per 5 dienas turi pateikti registracijai privalomus dokumentus). Sudaromas preliminarus įsidarbinimo planas, peržiūrimos išduotos rekomendacijos įsidarbinti, pran...

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Prašymų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, norinčių gauti valstybės bei valstybės remiamas paskolas teikimas ir gautų paskolų duomenų peržiūra

Suteikiama galimybė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams užpildyti prašymą-anketą valstybės bei valstybės remiamoms paskoloms gauti

Valstybinis studijų fondas

Sodros elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema - EGAS

EGAS sistemoje asmenys gali rengti ir teikti elektroninius prašymus (tam tikri prašymai turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu) skirti išmoką arba gauti pažymą, gauti informaciją apie ...

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos SODRA

Aplinkosaugos leidimų informacinė sistema (ALIS)

Išduodami elektroniniai aplinkosaugos leidimai.

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

Vairuotojų elektroninių paslaugų portalas

Vairuotojų elektroninių paslaugų portalas teikia elektronines paslaugas, susijusias su vairuotojų pažymėjimų išdavimu/keitimu ar vairuotojų egzaminavimu.

VĮ Regitra

Teistumo (neteistumo) pažymos užsakymas, peržiūra ir išdavimas

Fiziniams asmenims sudaryta galimybė, atlikus autentifikaciją, elektroniniu būdu pateikti prašymą išduoti pažymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Rodoma: 1 - 10 iš 466
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...