Viešųjų elektroninių paslaugų portalas

Paieška

Apdorojama...
Rodoma: 1 - 10 iš 449
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...

Kelių transporto priemonių registravimo paslauga

Kelių transporto priemonių registravimo paslaugų portalas.

VĮ Regitra

Prašymų išduoti su statyba susijusius dokumentus teikimas

Fiziniams ir juridiniams asmenims atstovaujantiems fiziniams asmenims sudaryta galimybė, prisijungus prie interneto svetainės www.planuojustatyti.lt ir atlikus autentifikaciją, nuotoliniu būdu pateik...

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

Dokumentų į konkursus ar pakaitinių valstybės tarnautojų atrankas pateikimas

Lietuvos pilietis norėdamas dalyvauti konkurse užimti valstybės tarnautojo pareigas gali pateikti prašymą dalyvauti konkurse ir reikiamus dokumentus. Taip pat gali registruoti laikyti bendrųjų gebėji...

Valstybės tarnybos departamentas

Prašymų Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų, norinčių gauti valstybės bei valstybės remiamas paskolas teikimas ir gautų paskolų duomenų peržiūra

Suteikiama galimybė Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams užpildyti prašymą-anketą valstybės bei valstybės remiamoms paskoloms gauti

Valstybinis studijų fondas

Lietuvos darbo biržos elektroninės paslaugos gyventojams

Asmuo įregistruojamas darbo biržoje (per 5 dienas turi pateikti registracijai privalomus dokumentus). Sudaromas preliminarus įsidarbinimo planas, peržiūrimos išduotos rekomendacijos įsidarbinti, pran...

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Sodros elektroninė gyventojų aptarnavimo sistema - EGAS

EGAS sistemoje asmenys gali rengti ir teikti elektroninius prašymus (tam tikri prašymai turi būti pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu) skirti išmoką arba gauti pažymą, gauti informaciją apie ...

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos SODRA

Vairuotojų elektroninių paslaugų portalas

Vairuotojų elektroninių paslaugų portalas teikia elektronines paslaugas, susijusias su vairuotojų pažymėjimų išdavimu/keitimu ar vairuotojų egzaminavimu.

VĮ Regitra

Vilniaus miesto savivaldybės elektroninės paslaugos

Ši paslauga leidžia identifikuotis Vilniaus miesto savivaldybės elektroninių paslaugų portale.

Vilniaus miesto savivaldybė

Prašymų socialinių stipendijų ir finansinei paramai gauti teikimas

IS „Parama“ tikslas – užtikrinti efektyvų finansinės paramos administravimą kaupiant, teikiant, sisteminant ir analizuojant pateiktus duomenis apie paramos gavėjus, lėšų grąžintojus ir pretendentus į...

Valstybinis studijų fondas

Teistumo (neteistumo) pažymos užsakymas, peržiūra ir išdavimas

Fiziniams asmenims sudaryta galimybė, atlikus autentifikaciją, elektroniniu būdu pateikti prašymą išduoti pažymą dėl Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų apie fizinį asmenį.

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Rodoma: 1 - 10 iš 449
Rikiuoti pagal:
Apdorojama...