Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau – leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmenims teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno miesto savivaldybėje.

Leidimai išduodami ne jaunesniems nei 18 metų asmenims, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje.

Asmeniui, pažeidusiam pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, pardavimo reikalavimus, nurodytus šiame apraše ir kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu leidimo galiojimas sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti. Šiuo atveju pavojingas šuo paimamas ir perduodamas jį laikinai globoti gyvūnų globėjui, kol pažeidimai bus pašalinti. 

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti (toliau – leidimas) – dokumentas, suteikiantis asmenims teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kauno miesto savivaldybėje.

Leidimai išduodami ne jaunesniems nei 18 metų asmenims, deklaravusiems savo gyvenamąją vietą savivaldybės teritorijoje.

Asmeniui, pažeidusiam pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, pardavimo reikalavimus, nurodytus šiame apraše ir kituose teisės aktuose, Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu leidimo galiojimas sustabdomas ir nustatomas terminas pažeidimams pašalinti. Šiuo atveju pavojingas šuo paimamas ir perduodamas jį laikinai globoti gyvūnų globėjui, kol pažeidimai bus pašalinti. 

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus;
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą su reikalingais dokumentais;
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku, per e.pristatymas informacinę sistemą.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, norintys gauti Leidimą savivaldybės administracijai pateikia: 1.
 2. asmens rašytinį prašymą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris. Prašyme turi būti nurodytas pavojingo šuns nuolatinės laikymo vietos adresas; 1.
 3. asmens tapatybę liudijantį dokumentą; 1.
 4. Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamą dokumentą, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė; 1.
 5. asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumento kopiją; 1.
 6. pažymą apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą adresu, kur (bus) laikomas pavojingas šuo; 1.
 7. pažymą, kad asmuo, laikantis pavojingą šunį, nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; 1.
 8. pažymą, kad asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas; 1.
 9. pažymą (-as), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra įrašytas (-ti) į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; 1.
 10. pažymą (-as), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra teistas (-ti) už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas; 1.
 11. Gyvūno vakcinacijos pažymėjimą arba Gyvūno augintinio pasą su žyma apie laiku atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema.
 12. Juridiniams asmenims leidimai išduodami, pateikus: 1.
 13. juridinio asmens pažymėjimą; 2.
 14. juridinio asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumento kopiją; 2.
 15. juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus1 punkte.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISGiedrė Birutė RondamanskienėAplinkos apsaugos skyrius Vyriausioji specialistė
  tel.837426053
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRadeta SavickienėAplinkos apsaugos skyrius Vedėja
  tel.837424563
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Laisvės al. 96, LT-44251
  Adresas internetewww.kaunas.lt
  Darbo laikasI - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas188764867
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kauno miesto sav., Kaunas, Laisvės al. 96, LT-44251
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370637422608
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos