Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą. Leidimas suteikia teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Alytaus mieste. Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims:

- jaunesniems nei 18 metų;

- įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

- teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Leidimo galiojimas sustabdomas:

- kai nustatoma, kad buvo pažeisti tvarkos aprašo reikalavimai;

- kai nustatomi VMVT direktoriaus įsakymu patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai;

- mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį.

Leidimas panaikinamas:

- kai atsakingas asmuo pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;

- mirus šuns savininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą laikyti pavojingą šunį;

- kai per nustatytą terminą nepašalinami tvarkos aprašo ir VMVT direktoriaus įsakymu patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai.

 

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas asmeniškai, paštu, el. paštu, per e.pristatymas informacinę sistemą arba per Elektroninius valdžios vartus.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą. Leidimas suteikia teisę įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Alytaus mieste. Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims:

- jaunesniems nei 18 metų;

- įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

- teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Leidimo galiojimas sustabdomas:

- kai nustatoma, kad buvo pažeisti tvarkos aprašo reikalavimai;

- kai nustatomi VMVT direktoriaus įsakymu patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai;

- mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį.

Leidimas panaikinamas:

- kai atsakingas asmuo pateikė klaidingą informaciją ar suklastotus dokumentus;

- mirus šuns savininkui, jei įpėdinis nepriėmė palikimo ar įpėdiniui atsisakyta išduoti leidimą laikyti pavojingą šunį;

- kai per nustatytą terminą nepašalinami tvarkos aprašo ir VMVT direktoriaus įsakymu patvirtinto Pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo ir kovinių šunų bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnų laikymo tvarkos aprašo pažeidimai.

 

Paslaugos gavėjas prašymą raštu gali pateikti asmeniškai atvykęs į Alytaus miesto savivaldybės administraciją  Rotušės a. 4, 62504 Alytus, atsiųsti paštu, per kurjerį, elektroninėmis priemonėmis (el. paštu [email protected] ar per e.pristatymas informacinę sistemą) arba pateikti elektroniniu būdu per Elektroninius valdžios vartus (www.epaslaugos.lt). Paslaugos gavėjui leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateikiamas asmeniškai, paštu, el. paštu, per e.pristatymas informacinę sistemą arba per Elektroninius valdžios vartus.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Asmuo, norėdamas naudotis elektroninėmis paslaugomis, turi turėti galimybę patvirtinti savo tapatybę naudojantis elektroninės atpažinties priemonėmis. Prie informacinių sistemų prisijungiama per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus informacinėse sistemose numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą bei kitų, paslaugai suteikti būtinų, dokumentų skaitmenines kopijas.
 3. Paslaugos teikėjas išnagrinėja gautą prašymą, patikrina pateiktus dokumentus bei kitą paslaugai suteikti būtiną informaciją, esant poreikiui informuoja paslaugos gavėją dėl trūkstamų dokumentų ar informacijos pateikimo.
 4. Paslaugos teikėjas priima sprendimą išduoti leidimą arba jo neišduoti ir parengia leidimą arba motyvuotą atsisakymą jį išduoti.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Leidimas arba motyvuotas atsisakymas jį išduoti paslaugos gavėjui pateikiamas per Elektroninius valdžios vartus arba el. paštu.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo ir (ar) jo mišrūnas, deklaravimo dokumentų kopija.
 4. Pažymos, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.
 5. Pažymos, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas.
 6. VMVT patvirtintos formos Gyvūno vakcinavimo nuo pasiutligės pažymėjimo kopija, kurioje nurodytas gyvūno identifikavimo numeris bei skiepo nuo pasiutligės data.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Paslauga yra galutinė.

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISEglė KupčėMiesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė
  tel.+37031555134
  mob. tel.+37061576817
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Rotušės a. 4, LT-62504, Alytus
  Adresas internete www.alytus.lt
  Darbo laikas I - IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45. Pietų pertrauka: 12:00-12:45
  Įmonės kodas 188706935
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62504
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Alytaus miesto sav., Alytus, Rotušės a. 4, LT-62141
  Interneto svetainė:
  Tel.:+370631555111
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:5 darbo dienos