Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą.

Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims jaunesniems nei 18 metų; įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas; gyvenantiems kartu su asmenimis, įrašytais į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, teistais už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių, išduodamas Leidimo dublikatas.

Paslaugos atvejai:

A. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimas;

B. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti papildymas;

D. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti patikslinimas;

E. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo sustabdymas;

F. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo sustabdymo panaikinimas;

G. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo panaikinimas.

Prašymas visais atvejais teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą išduoti leidimą ar jo neišduoti informuojamas jam atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Interaktyvumo lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą.

Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims jaunesniems nei 18 metų; įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos; teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas; gyvenantiems kartu su asmenimis, įrašytais į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos, teistais už tyčinius smurtinius nusikaltimus, kuriems teistumas neišnykęs arba nepanaikintas.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai raštu informavusiam savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrių, išduodamas Leidimo dublikatas.

Paslaugos atvejai:

A. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti išdavimas;

B. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti leidimo dublikato išdavimas;

C. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti papildymas;

D. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti patikslinimas;

E. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo sustabdymas;

F. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo sustabdymo panaikinimas;

G. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti galiojimo panaikinimas.

Prašymas visais atvejais teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą išduoti leidimą ar jo neišduoti informuojamas jam atvykus į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
 2. Paslaugos vykdytojas peržiūri prašymą, surenka informaciją ir priima sprendimą.
 3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į savivaldybės administraciją, paštu, per e. pristatymo sistemą, elektroniniu paštu arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjui leidimas išduodamas atvykus į savivaldybės administraciją.
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Visais atvejais prašymas.
 2. Asmens tapatybę liudijančio dokumento kopija.
 3. Pažymos, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.
 4. Pažymos, kad asmuo laikantis pavojingą šunį ir kartu gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas išnykęs ar panaikintas. Teistumo (neteistumo) pažymas išduoda, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenų pagrindu.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISAndrius VenckusViešosios tvarkos skyriaus vedėjas
  tel.+37034959157
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Adresas Žeimių g. 13, LT-55158, Jonava
  Adresas internetewww.jonava.lt
  Darbo laikasI 8.00-18.00, II-IV 8.00-17.00 pietų pertrauka 12.00-12.45, V 8.00-14.00 be pietų pertraukos
  Įmonės kodas188769070
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Jonavos rajono sav., Jonavos miesto sen., Jonava, Žeimių g. 13, LT-55158
  Tel.:+37034961394
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:20 darbo dienų