Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, nuolat gyvenantys Kretingos rajono savivaldybėje ne daugiabučiame name, ir norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis, įrašytus į Pavojingų šunų veislių sąrašą (Amerikiečių Stafordšyro terjerus, Stafordšyro bulterjerus, amerikiečių buldogus, Argentinos dogus, Fila Brasileiro (Brazilų mastifus), kangalus (Turkų aviganius), Kaukazo aviganius, Pietų Rusijos aviganius), ir jais prekiauti Kretingos rajono savivaldybėje turi gauti leidimą savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiam asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įgaliojimą.

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, nuolat gyvenantys Kretingos rajono savivaldybėje ne daugiabučiame name, ir norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis, įrašytus į Pavojingų šunų veislių sąrašą (Amerikiečių Stafordšyro terjerus, Stafordšyro bulterjerus, amerikiečių buldogus, Argentinos dogus, Fila Brasileiro (Brazilų mastifus), kangalus (Turkų aviganius), Kaukazo aviganius, Pietų Rusijos aviganius), ir jais prekiauti Kretingos rajono savivaldybėje turi gauti leidimą savo gyvenamosios vietos seniūnijoje. Leidimas išduodamas pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiam asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir įgaliojimą.

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
 2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
 3. Priėmus sprendimą suteikti leidimą, leidimas yra įforminamas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt), arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Fiziniams asmenims
 2. Prašymas.
 3. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas.
 4. Tarptautinės kinologų organizacijos pripažįstamas dokumentas, kuriuo patvirtinama šuns kilmė ir veislė.
 5. Asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumento kopija.
 6. Pažyma apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą adresu, kur (bus) laikomas pavojingas šuo.
 7. Pažyma, kad asmuo, laikantis pavojingą šunį, nėra įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.
 8. Pažyma, kad asmuo nėra teistas už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas.
 9. Pažyma (-os), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra įrašytas (-ti) į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos.
 10. Pažyma (-os), kad kartu gyvenantis (-ys) asmuo (asmenys) nėra teistas (-ti) už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad buvęs teistumas yra išnykęs arba panaikintas.
 11. Gyvūno vakcinacijos pažymėjimas arba Gyvūno augintinio pasas su žyma apie laiku atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir pavojingo šuns paženklinimą poodine mikroschema. Juridiniams asmenims
 12. Juridinio asmens pažymėjimą;
 13. Juridinio asmens gyvenamosios vietos, kurioje (bus) laikomas pavojingas šuo, nuosavybės dokumento kopiją;
 14. Juridinio asmens sprendimą paskirti atsakingą asmenį už pavojingą šunį ir atsakingo asmens dokumentus, nurodytus 5 punkte.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas

  Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

  NENURODYTA-PASISGintarė Liobikienė, Kretingos miesto seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044579024
  mob. tel.+37062060943
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISKazimieras Galdikas, Salantų miesto seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044570155
  mob. tel.+37069889117
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAlvydas Poškys, Darbėnų seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044556333
  mob. tel.+37065531199
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISArūnė Putvinienė, Kartenos seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044547210
  mob. tel.+37068606240
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRita Lubienė, Kūlupėnų seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044548610
  mob. tel.+37069889126
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISAntanas Turauskis, Imbarės seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044570075
  mob. tel.+37069304514
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISRimvydas Šakinis, Vydmantų seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044572143
  mob. tel.+37065002765
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISBronius Talmontas, Žalgirio seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044549383
  mob. tel.+37061835588
  [email protected]
  NENURODYTA-PASISSigita Riepšaitė, Kretingos seniūnijaSeniūnas
  tel.+37044551041
  mob. tel.+37065519471
  [email protected]
  Bendra informacija:
  Kretingos rajono savivaldybės administracija
  Adresas:
  LIETUVOS RESPUBLIKA, Kretingos rajono sav., Kretingos miesto sen., Kretinga, Savanorių g. 29A, LT-97111
  Interneto svetainė:
  Veiksmas:
  Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
  Trukmė:10 darbo dienų