Elektroniniai valdžios vartai
Apdorojama...
Apdorojama...
Apdorojama...

Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas). Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims:

1. jaunesniems nei 18 metų;

2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

4. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais 2 ir 3 punktuose.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai paskelbusiam vietinėje spaudoje bei raštu informavusiam Savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.

Leidimo galiojimas sustabdomas, kai nustatomi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovės ir apsaugos bei pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo tvarkos, nustatytų reikalavimų pažeidimai. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1. asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;

2. asmuo du kartus per vienerius metus pažeidė bent vieną šio aprašo reikalavimą;

3. buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė klaidingus duomenis ar suklastotus dokumentus;

4 mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį;

5. nugaišus šuniui.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.).

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu

Apdorojama...

Norėdami pasitikrinti jau užsakytos paslaugos būseną - prisijunkite.

Gyvenimo įvykiai

Skirta

Gyventojams
Verslo subjektams

Paslaugos brandos lygis4

Paslaugos rūšis:
Apdorojama...

Teikimo lygmuo:
Apdorojama...

PASA00008

Paslaugos pavadinimas pagal teisės aktą:Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Asmenys, norintys įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, dresuoti, laikyti pavojingus šunis ir jais prekiauti, privalo turėti savivaldybės, kurios teritorijoje nuolat gyvena (fizinis asmuo) arba laikys (juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialai) pavojingą šunį, administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotą leidimą (toliau – leidimas). Pavojingas šuo – pavojingos veislės šuo, įrašytas į Pavojingų šunų veislių sąrašą, kurį tvirtina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius.

Leidimai neišduodami asmenims:

1. jaunesniems nei 18 metų;

2. įrašytiems į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar psichinės ligos;

3. teistiems už tyčinius smurtinius nusikaltimus, jeigu teistumas neišnykęs arba nepanaikintas;

4. gyvenantiems kartu su asmenimis, nurodytais 2 ir 3 punktuose.

Asmeniui, praradusiam Leidimą ir apie tai paskelbusiam vietinėje spaudoje bei raštu informavusiam Savivaldybės administraciją, išduodamas Leidimo dublikatas.

Leidimo galiojimas sustabdomas, kai nustatomi teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovės ir apsaugos bei pavojingų šunų įvežimo, įsigijimo, veisimo, dresavimo, prekybos, laikymo tvarkos, nustatytų reikalavimų pažeidimai. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1. asmuo per nustatytą terminą nepašalina pažeidimų;

2. asmuo du kartus per vienerius metus pažeidė bent vieną šio aprašo reikalavimą;

3. buvo nustatyta, kad asmuo leidimui gauti pateikė klaidingus duomenis ar suklastotus dokumentus;

4 mirus šuns savininkui, kol jo įpėdiniui bus išduotas leidimas laikyti pavojingą šunį;

5. nugaišus šuniui.

Prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Administraciją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu (elektroniniu paštu, per elektroninių valdžios vartų portalą - www.epaslaugos.lt.).

Į prašymą atsakoma tokiu būdu, kokiu jis buvo pateiktas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu

Rezultatas:
Išduotas leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti, išduotas leidimo dublikatas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka:
Atsakymas (sprendimas) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės g. 36, 44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Paslaugos inicijavimas
 1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
 2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
Prašymo nagrinėjimas
 1. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos rezultato suteikimas
 1. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu. Paslaugos gavėjui leidimas arba atsisakymas išduoti leidimą išduodamas tiesiogiai atvykus į savivaldybę arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą (www.epaslaugos.lt).
Paslaugos inicijavimo forma
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas išduoti leidimą įsigyti, laikyti, dresuoti pavojingos veislės šunims.
 2. Prašančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.
 3. Pažyma, kad atsakingas asmuo ir kartu gyvenantys asmenys nėra įrašyti į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos, psichinės ligos.
 4. Kartu (bute, privačiame name) gyvenančių šeimos suaugusių asmenų raštiški sutikimai laikyti pavojingos veislės šunį nurodytu adresu.
 5. Šuns kilmės dokumentas.
 6. Pažyma apie skiepus.
 7. Pažyma apie šuns registravimą ir identifikavimą.
 8. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimo, kad pavojingų šunų veisėjas yra įrašytas į Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, sąrašą ir turi registravimo numerį, kai asmuo siekia gauti leidimą veisti pavojingus šunis, kopiją.
 9. Dokumentus, patvirtinančius, kad už pavojingo šuns priežiūrą atsakingas asmuo ir kartu su juo gyvenantys asmenys nėra teisti už tyčinius smurtinius nusikaltimus arba kad jų teistumas yra išnykęs ar panaikintas.
Informacija ir dokumentai, kuriuos gauna paslaugos teikėjas
 1. Gyventojų registras – informacija dėl deklaruotos gyvenamosios vietos.

Už paslaugos teikimą atsakingų asmenų kontaktai

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriusVioleta SagaitienėAplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
tel.+37034390013
mob. tel.+37061534685
[email protected]
Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriusLaurita JuodzevičienėAplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė
tel.+37034390042
mob. tel.+37066721983
[email protected]
Bendra informacija:
AdresasMarijampolė, J.Basanavičiaus a.1
Adresas internetehttp://www.marijampole.lt
Darbo laikasPirmadieniais- ketvirtadieniais: nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.; Penktadieniais nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.45 iki 15.45 val.
Įmonės kodas188769113
Adresas:
LIETUVOS RESPUBLIKA, Marijampolės sav., Marijampolės miesto sen., Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307
Interneto svetainė:
Tel.:+37034390062
Veiksmas:
Paslaugos suteikimo kaina:0 EUR
Trukmė:20 kalendorinių dienų